Строежът на жилища в Бургас нарасна с 26%

Започнатите нови жилищни сгради през тримесечието са 1528, показват данни на НСИ.

Според данни на националната статистика

Започна изграждането на 7576 апартаменти и къщи в страната

Правят 1528 кооперации и еднофамилни сгради

Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.

През третото тримесечие на годината в област Бургас е започнало строителството на 857 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с над 26% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на миналата година започнатите нови жилища в областта са 678. Голям е ръстът на строителството и в област Велико Търново. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 116 жилища, което е със 123% повече спрямо същия период на миналата година, когато в областта е започнало изграждането на 52 къщи и апартаменти.

През третото тримесечие на годината област Бургас остава на трето място по започнато ново жилищно строителство. На първо място за трето поредно тримесечие е София-столица със започнати 2953 къщи и апартаменти, след като в края на миналата година първото място беше за Варна. Ръстът на започнатото строителство на жилища в столицата е с 1,6% спрямо предходното тримесечие. На второ място по започнало ново строителство е област Варна, където е стартирало изграждането на 890 къщи и апартаменти.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1528 жилищни сгради с 7576 жилища в тях и с 865,7 хил. кв. м обща застроена площ, на 17 административни сгради/офиси с над 11,3 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 618 други сгради с 579 хил. кв. м РЗП.

Много хора искат къща край София и затова в района има активно строителство.

В редица области на страната има съществен ръст на започнатото строителство. Например в област Стара Загора започнатите през тримесечието нови къщи и апартаменти са 380, което е с близо 77% повече спрямо същия период на миналата година, когато започнатите жилища са 215.

Нови жилища изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Ямбол, където е започнал строежът на 53 къщи и апартаменти. Това е с ръст с 489%, или близо шест пъти повече спрямо същия период на миналата година, когато са започнати само 9 жилища.

Много голям е и ръстът на строителството в област Габрово - с 200%, където е започнало изграждането на 48 нови къщи и апартаменти, при само 16 година по-рано. Много сериозно увеличение на изгражданите жилища е регистрирано и в област Силистра. През тримесечието започнатите жилища са 14, което е увеличение със 133% на годишна база. В Хасково е започнало строителството на 161 жилища, което е ръст със 130% спрямо същия период на миналата година. Добре е да бъдат отбелязани и Кърджали (ръст с 92% и 444 започнати жилища), Добрич (ръст с 86%) и Пазарджик (+73%).

Много активно е и строителството в София-област. Много хора искат къща край София и затова в района има активно строителство. През тримесечието в София-област е започнало изграждането на 227 жилища, повечето от които са самостоятелни къщи.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 279 жилищни, 8 административни и 31 други сгради; Пловдив - 239 жилищни, 5 административни и 80 други сгради; Варна - 175 жилищни и 27 други сгради; София - 147 жилищни и 42 други сгради; Стара Загора - 71 жилищни и 84 други сгради.

София-столица е на първо място по брой на жилищата в започнатите сгради, а след нея са Варна и Бургас. Четвъртата позиция е за Пловдив (с 686 започнати жилища), а на пето място е Кърджали.

Насочват се и към по-малки градове

Издадоха разрешителни за 9805 нови домове

Плановете за Хасково с 95% увеличение

Общините в цялата страна за едно тримесечие са издали разрешителни за строеж на 2107 жилищни сгради с 9805 жилища в тях.

Разрешителни за строеж на 9805 нови жилища са издадени в страната през третото тримесечие на годината, показват данни на НСИ. Издадени са разрешителни общо за 2107 жилищни сгради с 9805 жилища в тях и 1,136 млн. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 25 административни сгради/офиси със 78,9 хил. кв. м РЗП и на 1253 други сгради със 795 хил. кв. м РЗП.

В сравнение със същото тримесечие на миналата година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и на жилища в тях намаляват, но при разрешителните за нови административни и други сгради има ръст.

Само за София-град през тримесечието са издадени разрешителни за вдигане на 4099 жилища в 351 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в столицата нарастват със 7,3%. Дадените разрешителни за нови административни сгради в София са 10, което е двойно повече от предходното тримесечие.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица малки и големи градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища. Това показва, че предприемачите се насочват и към по-малки градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст на годишна база има на издадените разрешителни в област Хасково. Там са дадени документи за 182 жилища, което е увеличение с 95,7% спрямо издадените разрешителни за същия период на миналата година.

В област Търговище са издадени разрешителни за 86 нови жилища, което е увеличение с 95,5% на годишна база, а в област Смолян разрешителните са за 22 жилища, което е с 83% повече от миналата година. Голямо увеличение на разрешителните има и в областите Разград (+55,6%), Ямбол (+52,8%) и Перник (+50%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 351, Пловдив - 344, София - 191, Варна - 169, и Бургас - 161. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4099, Пловдив - 1218, Бургас - 1027, Варна - 933, и София - 401.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти