Събраха повече ДДС от сделки в страната

Банки, левове. Снимка: Архив

Приходите от корпоративния данък намаляха с 48%

Акцизът от горива с20% надолу

Презапасяването с храни, тоалетна хартия и препарати за почистване през първите дни на извънредното положение доведе до ръст на приходите от ДДС, въпреки затварянето на ресторантите и моловете. През април фирмите внасят ДДС-то за продажбите, реализирани през месец март. Приходите в държавната хазна от ДДС от сделки в страната през април са 522 млн. лв., като са с 1,5%, или с 8 млн. лв. повече от същия месец на миналата година.

Приходите от ДДС от внос през април обаче намаляват със 78 млн. лв. на годишна база до 265 млн. лв. Причината за това са затрудненията в международните превози през март, което забави доставките на редица стоки и материали. В резултат общите приходи от ДДС през април са 788 млн. лв., което е спад с 8%, или със 70 млн. лв. спрямо същия месец на миналата година.
През април най-голям е спадът на приходите от корпоративния данък. В хазната от този данък за месец са влезли 289 млн. лв., което е спад с 48% на годишна база. До 15 април фирмите внасят авансовия данък върху печалбата си за първите три месеца на годината. Намалението от 48% е показателно не за финансовите резултати на бизнеса през първото тримесечие, а за очакванията им за печалбата през цялата 2020 г.

През април намаляват и приходите от акциз - с 4,7%, до 420 млн. лв. Спадът на приходите от акциз върху горивата е с 20%, до 161,8 млн. лв. При акциза върху алкохола навалението е с 11% до 22,7 млн. лв. Това се дължи на затварянето на ресторантите и на намаленото потребление на горива. Но приходите от акциз върху цигарите нарастват с 6,6% до 223 млн. лв. Това може да се дължи на презапасяване с цигари, но от стоенето у дома може хората реално да са започнали да пушат повече.

Коментари

Задължително поле