Съдиите избраха новите членове на ВСС

Председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на съдиите Светла Димитрова обяви, че при проведеното вчера повторно гласуване за членове на ВСС от състава на Съдийската колегия са  избрани: Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров, съобщават от ВСС.

Изборите се проведоха в два тура. В съботния ден само Цветинка Пашкунова успя да се пребори за място в съдийската квота, след като спечели повече от половината действителни гласове – 988 гласа от общо 1951.

Светла Димитрова съобщи, че вчера са гласували 1922 от имащите право на глас 2238 съдии. Общият брой на подадените действителни гласове е 1912 броя. Няма недействителни бюлетини при електронното дистанционно гласуване. Недействителните хартиени бюлетини са 10.

С хартиена бюлетина са гласували 467-ма души, а чрез системата за електронно дистанционно гласуване 1455-ма съдии.

От действителните бюлетини подадени в избирателните секции гласовете са разпределени, както следва:

1. Атанаска Дишева – 809 гласа,

2. Боряна Димитрова – 690 гласа,

3. Вера Цветкова – 111 гласа,

4. Владимир Вълков – 403 гласа,

5. Георги Георгиев – 208 гласа,

6. Емил Дечев – 523 гласа,

7. Ерна Павлова – 413 гласа,

8. Илияна Балтова – 204 гласа,

9. Калин Баталски – 553 гласа,

10. Красимир Шекерджиев – 835 гласа,

11. Красимира Милачкова – 128 гласа,

12. Красимира Костова – 134 гласа,

13. Любомир Нинов – 66 гласа,

14. Методи Лалов – 193 гласа,

15. Мирослав Йорданов – 139 гласа,

16. Мирослав Начев – 132 гласа,

17. Николай Гунчев – 214 гласа,

18. Олга Керелска – 709 гласа,

19. Пламен Дацов – 207 гласа,

20. Райна Мартинова – 120 гласа,

21. Роман Николов – 144 гласа,

22. Светлозар Рачев – 304 гласа,

23. Севдалин Мавров – 576 гласа,

24. Станислав Георгиев – 427 гласа,

25. Татяна Жилова – 86 гласа,

27. Янко Янев – 208 гласа.

При посочените резултати няма кандидат събрал повече от половината действителни гласове, поради което и на основание чл. 29л, ал. 4, изречение второ от ЗСВ за избрани се считат събралите най-много гласове.

На основание чл. 29л, ал. 6 от ЗСВ при равен брой гласове избраният кандидат се определя от избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения днес избор за членове.

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Съдийската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС.

Коментари

Задължително поле