Съдът в Горна Оряховица с врид председател

С решение на Съдийската колегия на ВСС съдия Еманоел Вардаров встъпи в длъжност като изпълняващ функциите „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Горна Оряхoвица. Той ще заема длъжността до провеждането на конкурс за административен ръководител-председател на същия съд.

Съдия Вардаров има близо 19 години юридически стаж, натрупан изцяло в рамките на съдебната система. До настоящи момент той бе заместник на административния ръководител на Районен съд – Горна Оряховица. От 29 юни 2016 г. Вардаров е с най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“. Видно от годишния доклад на ГОРС за тази година е един от съдиите с най-добри резултати в състава на съда, като е решил 100% от разглежданите от него дела в тримесечен срок.vardarov

От длъжността „административен ръководител-председател“ на Районен съд – Горна Оряховица бе освободена съдия Павлина Тонева, поради изтичане на петгодишния и мандат. Съдия Тонева бе административен ръководител на ГОРС от 2007 г. в продължение на два пълни мандата. Тя има близо 18 години стаж като съдия, натрупани изцяло в Районен съд – Горна Оряховица. По време на нейните мандати като административен ръководител, Районен съд – Горна Оряховица без избран за съд-модел за отличната си работа по изпълнението на План 1 и 2 за подобряване работата на съда по пограма на USAID. Както става ясно от годишните доклади, в този период съдът винаги е имал едни от най-добрите резултати в съдебния окръг, ръководстото постоянно е търсело иновативни решения за по-ефиксна работа и обслужване на гражданите, а по отношение на магистратите не е имало дисципинарни проверки и наложени наказания.

На импровизирана церемония, съдия Теодорина Димитрова, адм.-ръководител и председател на Окръжен съд – Велико Търново поздрави съдия Тонева за отличната и работа и пожела на съдия Вардаров успех в работата му като ръководител на Районен съд – Горна Оряховица.

Коментари

Задължително поле