С пари от ЕС са 75% от големите проекти у нас

Българските кметове подкрепят кохезионната политика

Около 75% от големите проекти в България, включително инфраструктурни и екологични, са изградени със средства от Европейския съюз (финансиране от кохезионните фондове на ЕС). Това отбеляза кметът на Монтана Златко Живков по време на 128-та сесия на Комитета на регионите в Брюксел, на която освен него присъстваха и 11 други български градоначалници, членове на родната ни делегация. На срещата те подписаха декларация за продължаване на кохезионните фондове на Евросъюза и след 2020 година.

„Кохезионната политика е основната европейска инвестиционна политика за постигане за икономическо, социално и териториално сближаване между страните от Европейския съюз”, се казва в декларацията. Според родните общинари  кохезионната политика носи ясна добавена стойност, създава работни места, осигурява устойчив растеж и подобрява качеството на живот. „Фондовете дават възможност за сътрудничество между регионите, градовете и общините от различните държави-членки, както и сътрудничество с частния сектор, институциите на знанието и социалните партньори на регионално равнище”, се казва още в документа. 

В Монтана например от кохезионните фондове досега са влезли 120 милиона лева, с които са изградени основни обекти в града и общината, посочи кметът Златко Живков.

Чрез декларацията представителите на всички институции на европейско, национално, регионално и местно ниво изразяват подкрепа си затова, че политиката на сближаване трябва е дългосрочна и като израз на европейската солидарност за преодоляване на икономическото и социалното разделение.

Коментари

Задължително поле