Тероризмът атакува чрез международни клетки

Трябва да бъде създаден списък на радикалните проповедници в ЕС

На 12 декември 2018 г., един ден след терористичния акт в Страсбург, при който загинаха 5-ма души и още 11 бяха ранени, Европейският парламент прие с огромно мнозинство доклад на Специалната комисия по тероризъм, подготвян повече от година в отговор на множеството други терористични актове в Париж, Брюксел, Барселона, Ница, Берлин и др. По време на проведените заседания, срещи, обсъждания, ние членовете на комисията достигнахме до заключението, че въпреки предприетите вече мерки на европейско ниво с цел повишаване на сигурността в Европа, могат да бъдат предприети още стъпки. Атаката в Страсбург бе поредното доказателство. Освен това мерките трябва редовно да се преразглеждат и адаптират спрямо променящите се методи, използвани от терористите, както и спрямо променящата се заплаха като цяло. С други думи, работата по гарантиране сигурността на европейските граждани следва да бъде непрекъсната задача както на правоохранителните, правоприлагащите и тайните служби, така и на законотворците.

Ние депутатите настояваме за по-силен мониторинг върху т. нар. „чуждестранни бойци“, завръщащи се в Европа от Сирия, Ирак и други конфликтни зони. Особено внимание, както и специални превантивни грижи, трябва да се обърнат и на техните семейства, включително децата, които са родени и прекарали първите си години, виждайки с очите си масови екзекуции, така че да не се превърнат те в дългосрочна заплаха. Изключително важна препоръка, в контекста на извършваната реформа на системата за убежище на ЕС, е осъдени терористи да не получават убежище. За това е нужно естествено добро сътрудничество и обмен на информация между правораздавателните органи и службите за убежище и миграция.

Както случаят в Страсбург доказа, нужни са още мерки срещу радикализацията, като специални програми в затворите, образователни и информационни кампании, обучения на държавни служители. Според евродепутатите следва да бъде създаден списък на радикалните проповедници в ЕС, за да знаят съответните служби кои са те и да предотвратят бъдещата им работа като такива.

Особена трудност представлява проследяването на терористично съдържание онлайн и на възхваляването на терористични актове - даже и съдържанието да бъде премахнато от една платформа, то се появява в други платформи, или бива споделяно по други канали. Затова приетият доклад препоръчва да се потърсят правилните правни процедури за проследяването на този вид съдържание, които да балансират нуждата от гарантиране свободата на словото с предотвратяването на терористични актове и превенция срещу радикализация. Евродепутатите настояваме също за премахването на печатна или друга пропаганда, която изрично подбужда към насилие и извършване на терористични актове.

В последните години бяха предприети допълнителни мерки за затягане на граничния контрол и вече службите разполагат с по-ясна картина кой влиза в Европейския съюз. В момента се подготвят нови системи, които допълнително ще засилят сигурността на границите. Но приетото законодателство и създадените системи няма да са от полза, ако не бъдат прилагани и използвани подходящо. Затова в доклада, приет от Европейския парламент, се набляга на нуждата от укрепване на външните граници на ЕС чрез извършването на подходящи проверки по всички гранични пунктове, както и да се използват всички релевантни бази данни. За мен лично е важно да се наблегне и на предотвратяването на нелегалното преминаване през граници, нещо, за което България е хвалена, че прави успешно, но в други страни е все още слабо звено.

Естествено ние евродепутатите наблягаме и на важността от поддържането на тясно сътрудничество с трети държави и обмена на информация с тях. Тероризмът не е ограничен до една държава и често говорим за международни клетки, които са свързани помежду си, понякога финансирани от граждани от други държави. Международното сътрудничество и споделяне на информация в този контекст е изключително важно за навременното предотвратяване на терористични актове, както доказа например обменът на информация между Мароко, Франция и Германия, вследствие на което бе затегнат контролът по летищата в Германия и Париж точно преди Нова година поради опасения за готвен атентат. В този контекст, имайки предвид опита на Великобритания в контра-терористични дейности и високото качество на разузнавателната й информация, ние евродепутатите настояхме за продължаването на сътрудничеството между ЕС и Великобритания и след излизането на страната от Съюза.

Настояхме за обща дефиниция на „жертва на тероризъм“ в ЕС, за да може жертвите да получават еднаква подкрепа от държавните и европейски органи, независимо от коя страна от ЕС произхождат и в коя страна са станали за съжаление жертви. Тук е важна и координационната роля, която може да бъде оказвана от Европейската комисия чрез създаването на Координационен център, който да предоставя подкрепа при кризи и помощ при атаки. Освен това не бива да се забравя и за финансовите последствия, които настъпват за жертвите на тероризъм при превъзмогването на физически и психологически травми. Затова, с цел оказване на необходимата финансова подкрепа, предлагаме фонд „Солидарност“ на ЕС да бъде използван за обезщетяване на жертвите на широкомащабни терористични нападения.

 

Атаките от джихадисти са най-смъртоносни

По данни на Европол атаките, извършени от джихадисти, са най-смъртоносни. Затова докладът на Европейския парламент се опита на начертае стратегия и списък от мерки, които трябва да бъдат предприети в следващите години за подобряване на европейската сигурност. Сега е ред на Европейската комисия да излезе със съответните законодателни предложения, за да може те да бъдат приети бързо от следващия Европейски парламент.

Коментари

Задължително поле