"Топлофикация София": Сметките за отопление и топла вода са изготвени коректно и съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване

Сметките за отопление и топла вода са изготвени коректно и съобразно изискванията на Наредбата за топлоснабдяване, това съобщават от "Топлофикация София". Потребителите могат да се ориентират в месечната си сметка като извършат последователно изчисленията, посочени в приложената графика.

топлофикация

За база се приема реалната консумация във всеки отделен имот за предходния отоплителен сезон, отразена в изравнителната сметка. Всеки клиент може да открие останалите необходими данни, които да приложи във формулата, в информационната част на месечното съобщение към фактурата си.

Коментари

Задължително поле