Тристайните жилища нараснаха с 9,4%

За 10 години апартаментите и къщите в градовете нарастват с 242 хил., или с 10,1%.

Общият брой на апартаментите в страната се увеличи със 192 хил.

Къщите в селата намаляват

Тристайните апартаменти станаха най-предпочитани от купувачите. Затова строителните предприемачи изграждат кооперации с повече тристайни жилища. За последните 10 години тристайните жилища нараснаха със 113,4 хил. броя и в края на 2018 г. надминаха 1,318 млн. броя, сочат данните на НСИ. Това представлява увеличение с 9,4%.

Броят на четиристайните жилища нараства доста повече отколкото на двустайните, което потвърждава желанието на хората да купуват големи апартаменти. За 10 години четиристайните жилища се увеличават с 59,4 хил., или с 10,6%. В същото време двустайните нарастват с 40,7 хил. броя, или само с 3,2%. Но заради наличието на много стари панелки все още двустайните (1,295 млн. броя) са значително повече от четиристайните (619 хил. броя) жилища.

Най-голям е ръстът на жилищата с шест и повече стаи, като в тази група освен луксозни апартаменти влизат и много къщи. За 10 години тези най-големи жилища се увеличават с 41,5%, или с над 51 хил. броя. А общият им брой надминава 174 хил. При петстайните къщи и апартаменти също има сериозно увеличение - с 11,3 хил., или с 6,1%. Като общият им брой от 195 хил. все още е по-голям от жилищата с шест и повече стаи.

Докато големите жилища бързо се увеличават, при едностайните къщи и апартаменти има сериозен спад. За 10 години броят на най-малките жилища намалява с 83,8 хил., или с над 19% като достига 355 хил. Явно в селата и градовете на мястото на стари къщи с една стая и голям двор изграждат нови сгради с повече стаи. Много често в селата старите кирпичени къщи сами падат или собствениците ги бутат без на тяхно място да вдигат нови жилищни постройки. В резултат общо за селата жилищата намаляват за 10 години с над 50 хил. броя, или с 3,6%.

Хората напускат селата и се местят в големите градове. Затова жилищата в градовете се увеличават с бързи темпове. За 10 години апартаментите и къщите в градовете нарастват с 242 хил., или с 10,1%. В резултат като цяло общият брой на жилищата в страната се увеличава с 5,1%, или със 192 хил. до 3,959 млн., сочат данните на НСИ. Като жилищата в градовете вече са близо два пъти повече от тези в селата.

 

Столицата привлича населението

София е №1 по строителство

Област Бургас е на второ място

София се нарежда на първо място по ръст на жилищата. За 10 години къщите и апартаментите в област София-столица нарастват със 78,4 хил. броя, или с близо 15% и вече надминават 610 хил. броя. Основната причина за сериозното увеличение на апартаментите в столицата е, че много хора от останалата част на страната се местят в София заради по-високите заплати и възможността да си намерят работа.

Тристайните жилища в столицата нарастват най-много - с 37,1 хил. броя за 10 години, следвани от двустайните, които се увеличават с 34,3 хил. броя. Любопитно за София е бързото увеличение на къщите и апартаментите с шест и повече стаи. За 10-годишен период броят им нараства с над 90% и надминава 10,8 хил.

На второ място по излезли на пазара апартаменти се нарежда област Бургас. Броят на жилищата в областта за 10 години нараства с 76,1 хил. до 289,7 хил. В морската община също стоят доста къщи и апартаменти с поне шест стаи - броят им се увеличава с 52% и вече също надминава 10 хил.

На трето място по ново строителство се нарежда област Варна. Жилищата в областта се увеличават с 34,3 хил. броя за 10 години и надминават 260 хил. Къщите и апартаментите с поне шест стаи в областта нарастват с над 61% и достигат 9,2 хил. броя.

В Пловдив също се развива бурно строителство. Общият брой на жилищата в областта нарасна с 19 хил. за последните 10 години и надмина 325 хил. Въпреки че край морето строят повече, все още къщите и апартаментите в област Пловдив са значително повече от тези в областите Варна и Бургас.

Любопитно е, че в област Ямбол общият брой на жилищата намалява, но за 10 години къщите и апартаментите с поне 6 стаи са се удвоили и достигат 4363 броя.

 

В градовете

Полезната площ се увеличи с 26%

На човек се падат над 40 кв.м

Общата полезна площ на жилищата в градовете нарасна с близо 26% за 10 години и достигна 195,1 млн. кв.м, сочат данните на НСИ. В селата общата полезна площ на жилищата също се увеличава, но с доста по-бавен темп - с 10,7% до близо 95 млн. кв.м. Като се има предвид, че общият брой на жилищата в селата намалява, явно на мястото на старите малки и порутени постройки издигат доста по-просторни и луксозни къщи.

Ако площта на наличните жилища се раздели на населението в страната, се оказва, че всечи човек разполага средно с над 40 кв.м. Но много от къщите и апартаментите стоят празни, а в други цели семейства спят в една стая.

Най-голям ръст в общата полезна площ на жилищата има в област Бургас - с над 65% за 10 години до 15,57 млн. кв.м, В резултат Бургас вече изпреварва област Варна, където общата полезна площ на жилищата е 15,5 млн. кв.м. Във Варна също строят с бързи темпове, като полезната площ на жилищата нараства с 35,2%, което є отрежда второто място след Бургас.

По темп на увеличените на площта на апартаментите и къщите София остава на трето място с близо 30% за 10-годишен период. Но ако погледнем увеличението не в проценти, а в реални квадратни метра, се оказва, че София твърдо стои на челното място. За 10 години полезната площ на жилищата в столицата е нараснала с 9,7 млн. кв.м до 42,2 млн. кв.м. Това е много повече от увеличението в областите Бургас (+6,16 млн. кв.м) и Варна (+4 млн. кв.м).

Коментари

Задължително поле