Тръгна трети випуск военни лекари

Рекламната кампания и подаването на документи за изпитите за третия випуск военнилекари бяха през май и юни т.г.

Обучението е за сметка на МО, след завършване е осигурена работа за 10 г.

Учат 6 г., тръгват си с 2 дипломи

Петнадесет младежи, показали най-високи резултати на приемните изпити, бяха приети да се обучават по специалността “Военен лекар”. Това е третият випуск, сформиран в резултат на тристранното сътрудничество между Военномедицинска академия (ВМА), Висше военноморско училище (ВВМУ) “Н. Й. Вапцаров” и Медицински университет (МУ) “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна.

По време на приема през тази година бе увеличен броят на кандидатите, както и балът на приетите. Специалността “Военен лекар” предлага много изпитания, но и сигурна реализация. Студентите посещават курсовете без такси за обучение и в двата университета, тъй като разходите се поемат от Министерство на отбраната. Имат и гарантирана реализация след завършване с договор за работа като военен лекар за 10 години.

Бъдещите медици под пагон получават статут на курсант с осигурено настаняване, хранене, военно и медицинско облекло, учебници и учебни пособия, стипендии, възможност да присъстват на научни форуми, таксите, за които се поемат изцяло от ВМА. В края на шестгодишното обучение си тръгват с 2 дипломи: магистър по медицина от МУ - Варна и бакалавър по специалност “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”.

Във Военноморското училище курсантите усвояват управление на катер и яхта, водолазни умения, както и оцеляване в разнообразни условия. Студентите имат възможност да управляват виртуални кораби на най-модерните симулатори в Европа и да контактуват с курсанти от целия свят. В последните 3 години от обучението акцент е военномедицинската подготовка, а фокусът е върху: организация на медицинското обслужване, превантивна военна медицина; военномедицинско снабдяване; военномедицинско управление; военномедицинска експертиза; военна хирургия; военна токсикология и други. След като завършат, новите военни лекари специализират във ВМА.

Коментари

Задължително поле