Търговското ни аташе в Берлин Стефан Йонков пред „Труд“: Българските фирми се научиха да са активни

Бизнесът с Германия изисква високо качество и спазване на сроковете, нашите компании не отстъпват на конкуренцията

Увеличава ли се инвеститорският интерес на германския бизнес към инвестиции в България, какви са предимствата и минусите на страната ни за чуждестранните компании и какво е нужно на българските фирми, за да бъдат успешни зад граница, отговаря специално за „Труд“ ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси към посолството ни в Берлин Стефан Йонков.

- Г-н Йонков, какви са неизползваните бизнес възможности между България и Германия?

- Търговско-икономическите отношения между България и Германия, особено през последните няколко години, бележат устойчиво възходящо развитие както по линия на инвестициите, така и по линия на търговията. През 2015, 2016 и 2017 година двустранният стокообмен, пряко свързан с германските производства в България, постави Германия на първо място като наш външнотърговски партньор и достигна през 2017 г. стойности, надхвърлящи 7 млрд. евро. С Германия ни свързват традиции на партньорство, приятелство и доверие, изпитани във времето. Това играе съществена роля за привличане и реализиране на нови германски инвестиции у нас, каквато е главната насока в дейността на Службата по търговско-икономическите въпроси към българското посолство в Берлин.

- Възвръща ли се интересът на германските инвеститори към страната ни?

- Работата ми през последната една година беше свързана със стартирането на конкретни инвестиционни проекти в България в областта на производството на автомобилни компоненти от водещи германски и международни фирми. Моите колеги от търговските служби на България към дипломатическите ни представителства в Мюнхен и Франкфурт също работят успешно по конкретни проекти. С колегите от Германо-българската индустриално-търговска камара, които също работят по множество инвестиционни проекти, ни свързва ползотворно дългогодишно партньорство при съвместното координиране на много от тези проекти. През последната година водещи германски инвестиционни консултанти също участваха в процеса на привличане на инвеститори в България. В този смисъл смятам, че е постигнато подчертано съживяване на инвестиционния интерес към нашата страна. Тук е мястото да отбележим приноса на междудържавните посещения на най-високо ниво между България и Германия и създадените дългогодишни отношения на политическо равнище. Бизнесът правилно разбира тези ясни сигнали на доверие, сътрудничество и насърчаване на инвестициите между нашите страни.

- За какво съдействие Ви търсят германските инвеститори?

- Германските инвеститори се ползват с нашето пълно проактивно съдействие в етапите на привличане и реализация в нашата страна - организиране на проучвателни визити на място в България, организиране и провеждане на институционални срещи, посещения на конкретни терени, съобразени с техните изисквания. От създаването на първия контакт, през целия процес по визитата, вземането на инвестиционното решение и реализацията на инвестицията, като търговски представител на България в Берлин съм в постоянен контакт с инвеститорите и внимателно следя за бързото и ефективно разрешаване на неминуемо възникващите в хода на инвестиционния процес въпроси. Например наскоро координирах среща на голям германски инвеститор с министъра на икономиката г-н Караниколов във връзка с нововъзникнал проблем, който бе разрешен от министъра мигновено. И това не е единствената наша подкрепа за въпросния инвеститор – от него бе отправена към мен молба за информация относно архитектурни бюра и строителни фирми, имащи опит в работата с други германски успешни инвеститори в България. Успяхме своевременно да му предоставим исканите данни. Това е част от ежедневието на един търговски представител на България зад граница.

Не трябва да изпускаме факта, че институциите в България обръщат индивидуално внимание и се ангажират с максимално съдействие за всеки един отделен инвеститор при визитата му у нас. Срещите на компаниите с министъра и зам.-министрите на икономиката, техният личен ангажимент и ефективно съдействие по реализацията на инвестицията определено впечатляват германските компании. Многократно те споделят с мен, че рядко получават подобно внимание в други конкурентни на нас инвестиционни дестинации.

- Лесен ли е контактът с български фирми?

- Контактът винаги е лесен, когато си на правилното място и в подходящото време. Радостен е фактът, че с развитието на бизнес отношенията между България и Германия културните различия между българските и германските фирми все по-често се преодоляват в името на общия успех. Много български компании започнаха да разбират и възприемат изискванията на своите партньори по отношение германския начин на работа: планират с достатъчен аванс от време своите срещи, стараят се да спазват точност и коректност в поетите ангажименти, знаят кои са важните специализирани търговски изложения и присъстват на място, търсейки германски партньори. Това е един допълнителен позитивен “страничен” ефект, когато се работи с германския бизнес.

- В какво трябва да инвестират българските фирми, за да пробият на германския пазар?

- Участията в най-авторитетните и посещавани търговски и индустриални изложения в Германия и реализирането на директни срещи тук на място са първите най-важни стъпки в инициирането на междуфирмените контакти. Известен е фактът, че Германия е пазар, недопускащ компромис в качеството на дадено изделие или услуга, както и в сроковете на доставка. Когато изпълниш тези основни изисквания и работиш по този коректен начин, неминуемо ще достигнеш до успех на германския пазар.

- Какво липсва на родните компании, за да се позиционират добре на германския пазар?

- Не смятам, че родните компании, които разбират как се прави бизнес с Германия, отстъпват по нещо, което да им пречи в доброто позициониране. Български компании в сферата на информационните технологии и разработване на софтуер, в сферата на шивашката и текстилната промишлености, в производството на детайли и компоненти за индустрията, в производството на вино и храни и в други сфери са изключително успешни и признати в Германия. Нямаме основание за липса на самочувствие и увереност в своите качества.

- Какъв тип инвеститори имат интерес към страната ни?

- Мотивите за инвестиции зад граница на германските компании са различни – търсене на по-ниски производствени разходи, търсене на по-голяма близост до вече съществуващи техни пазари, търсене на работна ръка в чуждестранната дестинация, имаща специфичен производствен опит или съчетание от всички тези фактори. Германските производители на автомобилни компоненти са традиционни наши инвеститори. През 2018 г. очакваме старта на голяма инвестиция в този сектор в Северна България, по която активно работихме през 2017 г., и за която Министерството на икономиката допринесе много със съдействие на най-високо равнище. През 2018 г. като търговски представител в Берлин работя и по няколко нови проекта за инвестиции в други сектори: оборудване в авиационната индустрия и производство на интериорно оборудване за ЖП-индустрията, където успяхме да привлечем интереса на водещи фирми към България. Друг наш проект е свързан с фирма – голям производител на алуминиеви опаковки, заявила инвестиционен интерес по време на срещата на министър председателя Бойко Борисов с Фамилния Бизнес в Берлин през юни 2017 г. Очакваме през 2019 г. да можем да видим конкретните резултати по тези нови проекти. От първоначалния контакт до реалното стартиране на инвестицията е необходимо технологично време за подготовка около година – година и половина. Съществена роля за успеха в този процес имат колегите от Българската агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Национална компания индустриални зони (НКИЗ).

- Какви са очакванията Ви за интереса към България на инвеститори от Германия през 2018 г .?

- Според последните данни на Федералната статистическа служба за икономиката на Германия, страната регистрира рекорден ръст от 2,2% на БВП, което се явява най-високата стойност от 8 години насам. Принос за тази висока стойност са дали нарасналите потребителски разходи, нарасналото търсене на стоки “Made in Germany” в световен мащаб, рекордно високата заетост и производство в страната, ниските нива на лихвите. Анализаторите предвиждат запазване на възходящата тенденция и през 2018 г. Това са добри новини не само за Германия, но и за цяла Европа и за България, тъй като растящата икономика води до разширяване на задграничните производства и засилва инвестиционните интереси на германските компании. Нашата задача е ясна и непроменена - да насочваме вниманието им към България.

- Как се развива проектът за помощ от германска страна към родни стартиращи компании?

- През 2018 г. заедно с Асоциацията на германските стартъпи предвиждаме организирането в Берлин на конкретни събития в тази насока. През април предстои общо събитие, в което участие ще вземат германски инвеститори в дялов и рисков капитал. Те ще се срещнат със свои потенциални партньори от България. Целта ни е създаване на интерес към българската стартъп екосистема.

- Вие сте първият български дипломат, удостоен да бъде говорител на завършилите “Програмата за международна дипломация” в Дипломатическия колеж към Академията на министерството на външните работи на Германия. Бихте ли разказали повече?

- През 2017 г. с подкрепата на българското посолство и на посланика в Берлин г-н Ради Найденов кандидатствах и кандидатурата ми бе одобрена от Дипломатическия колеж към Академията на МВнР на Германия за обучение в курса по “Програмата за международни дипломати”. Целта на обучението е навлизане в дълбочина с германските и европейските идеи и политики, както на политическо, така и на икономическо ниво. Това бе безценен опит за мен, научих много и създадох важни контакти, с които вече работим заедно. Бях избран за говорител с фокус икономика на завършилите дипломатическия колеж през 2017 г., заедно с колега с фокус политика – дипломат от посолството на Швейцария в Берлин. С подкрепата на германското външно министерство и с цел популяризирането на България пред ръководството на Програмата от Германското МВнР и пред моите колеги – чуждестранни дипломати от различни държави в Европа, съвипускници в Колежа, предвиждам организирането на визита в България през 2018 г. Идеята ми е да срещна колегите си от дипломатическия курс с български институции и неправителствени организации и да им покажа моята страна – развита, успешна и председателстваща Съвета на ЕС.

Нашият гост

Стефан Йонков е ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към посолството ни в Берлин. Отличен е с почетни грамоти от редица германски и български институции. Икономически говорител е на Дипломатическия колеж към Академията на Федералното външно министерство на Германия. Магистър по международни икономически отношения в УНСС, специализирал в Академията за културна дипломация, Берлин. Отличен е от БТПП за най-добър търговски представител на страната ни в чужбина.

Коментари

Задължително поле