Търсят ценности от 1000 длъжници на ден

Откриха близо 3 млн. нови сметки в рамките на година

От МВР и НАП също проверяват кой държи пари под ключ

Частни съдебни изпълнители всеки ден проверяват близо 1000 длъжници дали имат банкови сейфове, в които може да държат ценности. Събирачите на дългове са проверили дали 177,7 хил. длъжници са наели сейфове само в рамките на шест месеца, сочат данните на БНБ. От началото на миналата година в БНБ започна да функционира Регистър на банковите сметки и сейфове. Той съдържа информация за номерата на сметките, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат с парите лица, както и за гражданите и фирмите – наематели на сейфове в банки.

При стартиране на работата на регистъра в него имаше данни за 16,62 млн. банкови сметки и 32 хил. договора за наем на банкови сейфове. При положение, че населението на страната е 7,1 млн., и като се има предвид броят на фирмите, се оказва, че всеки гражданин има средно поне по две сметки в банка. Достъп до данните от регистъра имат НАП, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и съдебните изпълнители. Така те могат да проверят дари даден длъжник крие бижутата и парите си в банков сейф и да поискат от съответната банка да наложи запор на съдържанието на трезора.

Достъп до данните от регистъра на БНБ имат и органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи), ГД “Национална полиция” и ГДБОП и ДАНС, Само за първите шест месеца на 2017 г. в регистъра са извършени проверки за 223,74 хил. граждани и фирми, сочат данните на БНБ. От тях от частни съдебни изпълнители е проверено дали държат пари и ценности в сейф 177,72 хил. лица, държавни съдебни изпълнители са потърсили информация за 7602 лица, банки – за 36950 лица, а други органи и институции – за 1470 лица. За цялата 2017 г. в регистъра са направени проверки за над 508 хил. лица.

От регистъра всеки гражданин и фирма може да провери колко банкови сметки и сейфове има на тяхно име. От тази услуга за шест месеца са се възползвали 902 граждани и 48 фирми. При фирмите вероятно се е сменил шефът или собственикът и новият стопанин е искал да провери с какво разполага.

През 2017 г. в страната са открити 2,98 млн. броя нови банкови сметки, а 3,45 млн. сметки са закрити. Оказва се, че хората закриват редица депозити със малки суми и концентрират дейността си към по-малко банкови сметки за да плащат по-малко банкови такси.

Коментари

Задължително поле