Увеличават се парите на учителите за час на класния

Кметът Димитър Николов и представители на учителските синдикати в Бурагс подписаха новия Колективен трудов договор. В него са фиксирани условията на труд и заплащане в учебните заведения на педагогическия и непедагогическия екип. Споразумението включва през 2020 година да бъдат увеличени лекторските ставки и тези за часа на класния ръководител на бургаските преподаватели.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с развитието на образованието и начините за привличане на все повече млади учители към професията. На срещата присъства и Веселина Таралова, която отговаря за дирекция "Образование".

Коментари

Задължително поле