Университети и бизнес обсъждат сътрудничеството си в София

На 22 и 23 февруари 2018 г. в Националния дворец на културата (НДК) в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се състои форумът „Университети-бизнес“. Темата на десетото му издание е сътрудничеството между висшето образование и частния сектор като движеща сила  за модернизация и растеж, съобщиха от МОН.

Форумът  събира  български и чуждестранни представители на висшето образование, бизнеса, местната и регионална власт и ще предостави възможност за обмяна на опит, споделяне на добри практики и търсене на нови идеи за бъдещето.

Събитието ще се фокусира върху теми, свързани с управлението на висшите училища, тяхната роля и тази на бизнеса в развитието на регионите и за стимулиране предприемачество сред студентите.

Зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов ще открие събитието, което се организира от Европейската комисия в партньорство с Министерство на образованието и науката на България, Българска Стопанска Камара и Съветa на ректорите.

Коментари

Задължително поле