Филтрите за комини дават чист въздух на София

Филтрите за комини са най-бързата и устойчива мярка в борбата с мръсния въздух.

Ефективността им е 80% и се усеща веднага. 100 устройства са спестили 1.5 тона вредни емисии за по-малко от година, предстои монтажът на общо 2000

Електростатичните филтри за комини вече дават ефект на територията на Столична община, показват събраните данни до момента.

„До сега в града са монтирани над 100 устройства като мярка за намаляване замърсяването на въздуха от битово отопление. Голяма част от тях са в район „Красна поляна“. С всеки филтър се намаляват вредните емисии с около 80%“, потвърди зам.-кметът по екологията Йоана Христова.

Преди дни тя направи проверка как работят поставените устройства, на която присъства и управителят на ДЗЗД „Филтърни системи България“ Даниел Дамянович. Консорциумът спечели и в момента изпълнява обществената поръчка за монтаж на филтрите в София. Според данните само сто от тях са спестили отделянето на над 1.5 тона вредни емисии във въздуха в столицата, като предстои поставянето на общо 2000. Ефектът от тях се усеща незабавно – когато технологията работи, тя започва да улавя фините прахови частици с индекс 10. Няма я и миризмата от комините на къщите, чийто домакинства се отопляват на дърва и въглища.

„Труд“ попита местната управа на столицата на какъв етап е изпълнението на проекта „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по програма „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“, откъдето идват парите за поставянето на филтрите. Оттам припомниха, че работата е започнала още през есента на 2018 г.

„Тогава, като демонстрационна мярка, бяха монтирани 10 броя филтри в район „Красна поляна“. Впоследствие са сложени още 25, вече по пилотен проект“, казват от общината за „Труд“. И добавят, че вече протича изпълнението на договора за монтаж на 2000 устройства, които по план трябва да се сложат до 2023 г.

„Сключеният договор е за доставка на до 1000 броя със срок до 30 ноември, 2021г. като е предвидена възможност за подновяване на договора за още 1000 броя“, съобщават от кметството в отговора си за „Труд“.

На въпроса необходимо ли е да се поставят още филтри след приключването на проекта, от СО отговарят, че в момента се разработва Програмата на общината за качеството на атмосферния въздух за периода 2021-2026 г., като „съгласно анализите и констатациите на експертите ще бъдат приоритизирани различни мерки за намаляване на замърсяването от битово отопление“.

Според експерти филтърът вече се е доказал като една от най-ефикасните и бързи мерки за по-чист въздух и вероятно и други градове ще се възползват от технологията.

Даниел Дамянович, управител на „Филтърни системи България“, пред „Труд“: От технологията ще има голям ефект

- Г-н Дамянович, как върви изпълнението на проекта – колко броя филтри са поставени до момента от „Филтърни системи България“?

- Изпълнението на проекта започнахме през декември 2019 година в район Красна поляна. Този район и Слатина са приоритетни за Столична община, която е наш възложител. В Красна поляна местната администрация се беше подготвила, тъй като още началото на 2019-а там бяха поставени 25 броя филтри. Така, когато отидохме да работим, там вече имаха готовност с около 100 адреса, където да бъдат поставени филтри. Досега сме успели да монтираме над 50 броя, тъй като в зимния период, в дните в които вали дъжд или сняг, монтажът е много труден – достъпът до повечето постройки е сложен. А и техните покриви не са достатъчно укрепени и с оглед риска от повредата им работим много внимателно. В началото на 2020 г. всички други районни администрации в София ще бъдат уведомени за програмата и ще започнат да събират адреси, където да се поставят филтри.

- Казвате, че се сблъсквате с проблеми в хода на монтажа. Много ли са те?

- Монтажът на филтрите в районите на Столична община е доста сложен, тъй като в България няма стандарти по отношение на коминните тела и липсва електрозахранване, което да е изнесено на покривите на еднофамилните и многофамилните къщи. Затова при монтирането на филтрите е необходим начален оглед. По време на този оглед внимателно записваме всички части, необходими за поставянето на филтрите. А те в 90 на сто от случаите са абсолютно индивидуални за всяко домакинство. Това доста усложнява монтажа, тъй като е необходимо да се правят подробни проучвания, индивидуално да се поръчват в различни фабрики производството на специфични метални елементи с оглед устойчивостта на самите филтри. Един от основните проблеми в Красна поляна е състоянието на електрозахранващите системи, които преди монтажа трябва да се проверяват внимателно, за да може филтърът да функционира устойчиво и нищо да не компрометира работата му. Състоянието на покривите е доста тежко и на много от тях е необходим специализиран монтаж с вишки – така не стъпваме отгоре и не нанасяме допълнителни щети.

- Как смятате, че ще се усети ефектът от филтрите след края на програмата?

- Програмата е 3-годишна и предвижда поставянето на 2000 броя филтри, като първо трябва да монтираме 1000. Усещането от ефекта с поставянето на филтрите е осезаем около къщите, чийто домакинства използват дърва и въглища за отопление. Всички столичани ще разберат ползата след поставянето на тези 2000 филтри и след изпълнението на всички други мерки, заложени от Столична община за подобряване качеството на въздуха. В това число и тези, които са с европейско финансиране, като подмяната горивните инсталации. Може би ще се наложи и поставянето на допълнителен брой филтри, тъй като домакинствата в столицата, ползващи дърва и въглища, са над 50 000. По наши прогнози след изпълнението на всички мерки ще трябва да се поставят още 2000 или 3000 филтри на домакинствата, които с оглед на покупателната си способност не са имали възможността да се възползват от подмяната на горивните инсталации. Така че най-вероятно в цяла София ще има голям ефект след като бъдат приложени другите мерки, а допълнително след това експертите на СО ще направят проучване за поставянето на още филтри. Защото специалистите в администрацията в Столична община в лицето на заместник-кмета по екологията г-жа Йоана Христова, директора на дирекция „Климат, енергия и въздух“ г-жа Теодора Полимерова, директора на дирекция „Околна среда“ г-жа Нина Макарова, г-жа Емилия Стойнева, началник на отдел „Въздух“, подхождат изключително отговорно към въпроса и много внимателно следят изпълнението на нашия договор.

Коментари

Задължително поле