Франция начело на офанзива срещу нелоялната конкуренция с ниско заплащане в страни като България

Два работни документа показват, че Франция е начело на офанзива срещу нелоялната конкуренция с ниското заплащане в страни като България, съобщи EURACTIV.bg.

Едното от предложенията на Франция цели да лиши страна-членка от европейско финансиране, ако тя не осигурява “приличен жизнен стандарт“. Другото би задължило фирмите, които изпращат командировани работници, да плащат осигуровки, равни с тези на приемащата държава, твърди българската секция на брюкселската медия, позовавайки на документите, без обаче да ги публикува.

Според информацията Франция е успяла да мобилизира в своя подкрепа срещу източноевропейците страните от южната периферия на ЕС – Португалия, Италия, Гърция и Испания. В документ с дата декември 2019 г. Франция и тези четири държави предлагат отпускането на средства от бюджета на ЕС да бъде свързано с условието съответната страна да предлага “справедливи възнаграждания, които осигуряват приличен жизнен стандарт”, да бъде установена среда, в която профсъюзите могат да играят реална роля, както и алтернативен доход, ако работникът е принуден да прекрати кариерата си.

“Въпреки непрекъснатия процес на конвергенция, днес в ЕС остават силни различия по отношение на социалните стандарти, което вреди на равнопоставеността и лоялната конкуренция в рамките на единния пазар. Още по-лошото е, че някои компании и национални органи могат да бъдат изкушени да подобрят конкурентната си позиция, като печелят от по-ниските социални стандарти, вместо да се концентрират върху фактори като производителност, ефективност или качество и иновативния характер на своите стоки и услуги“, пише в документа.

Друг френски документ е посветен на изключително чувствителната на Запад тема за командированите работници – има се предвид най-вече работниците от Източна Европа, които фирми от техните страни командироват за извършване на дейности в по-богатите стани-членки, най-вече в сектора на строителството.

Вече е в сила европейска директива, свързана с темата, която страните-членки да приложат в законодателството си до 30 юли 2020 година. Тя гласи, че за равен труд на едно и също място работниците от Източна Европа трябва да получават заплащане, равно на това на колегите им в съответната държава. Новото предложение се отнася до социалните им осигуровки. Според Франция осигуровките трябва да са равни с тези на страната на извършване на работата.

Пакетът “Макрон” е само върхът на айсберга. Мотивацията на Франция е повече от ясна. Изправен пред нестихващи социални протести, президентът Макрон има нужда да демонстира твърда политика срещу нелоялната конкуренция на по-слабо платените работници от Източна Европа на френския пазар на труда, коментира EURACTIV.bg.

Коментари

Задължително поле