Хотелите отчитат спад при нощувките, но ръст на приходите

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2018 г. намалява с 0.2% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достига 371.1 хиляди, съобщават от Националния статистически институт. Регистрирано е намаление с 2.9% при чуждите граждани и увеличение с 0.9% при българите.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване са 273.2 хиляди. Чуждите - 97.9 хил., като 73.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Приходите от нощувки през ноември 2018 г. достигат 38.1 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение с ноември 2017 година. Ръстът идва изцяло от нощувките, реализирани от българи - 3.9%, докато тези от чужди туристи намаляват с 0.7%.

49299166_1930913296957884_6087484575729057792_o

49299166_1930913296957884_6087484575729057792_o

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 684.6 хил., или с 3.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като

най-голямо намаление (с 10.2%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През ноември 2018 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.6% от нощувките на чужди граждани и 31.5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.3 и 31.2%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2018 г. е 21.4%, като намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с ноември 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 27.2%.

Коментари

Задължително поле