Центрове за настаняване от семеен тип в Благоевград бяха отличени с плакет „Аз гарантирам щастливо детство“ от ДАЗД

Държавна агенция закрила на детето отличи Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания на територията на община Благоевград с почетни плакети, с отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“.

На официалната церемония в София присъстваха социалният министър Бисер Петков, представителят на УНИЦЕФ за България Джейн Муита и бившият социален министър Христина Христова, ръководители на социални услуги в община Благоевград и ръководителят на комплекса за Социални услуги - Милена Донева.

По време на церемонията бяха раздадени 73 плакета на общини, неправителствени организации, граждански организации, юридически лица, доставчици на социални и универсални услуги за деца.

Отличията бяха в три категории - за устойчиво развитие, успешна промяна и значима иновация.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) за първи път връчва отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ като признание за гарантиране на правата на детето.

Коментари

Задължително поле