Чужденците само с агенти в стратегическите обекти

Чужденци ще влизат в стратегически обекти само с агенти от ДАНС.

Текстовете са за обществено обсъждане

Чужденци ще могат да влизат в стратегическите ни обекти само с оторизиран агент на ДАНС. Това е записано в Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ППЗДАНС), който е публикуван за обществено обсъждане.

В мотивите е записано, че е налице „необходимост от регламентиране в ППЗДАНС на ред, по който представителите на международни организации, свързани с изпълнението на международни договори, по които Република България е страна, посещават стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности”.

В поправките е разписано, че „представителите на международните организации се придружават от служител”, както и че с тях ще се „повиши сигурността при посещаване и при предоставяне на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обекти”.

Коментари

Задължително поле