18 предложения за предсрочно освобождаване на затворници разглежда Окръжен съд-Пловдив

Състав на Окръжния съд ще разгледа този петък и на 3 април (понеделник) 18 предложения за условно предсрочно освобождаване на лишени от свобода от Пловдивския затвор.

Предложенията са направени от началника на Пловдивския затвор Божил Иванов и по молби на лишени от свобода. Съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, съдът може да постанови предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието "лишаване от свобода" по отношение на осъден, който е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от

половината от наложеното наказание.

В този случай се определя изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието, но не по-малко от 6 месеца, за което време съдът може да постанови и "пробация". Ако през това време освободеният извърши ново престъпление, той изтърпява и остатъка от предишното наказание.

Коментари

Задължително поле