25 млн. лв. микрокредити дават на стартиращи и социалните фирми

Фондът на Фондовете подписа договор с Първа инвестиционна банка (Fibank) за изпълнение на финансов инструмент "Микрокредитиране със споделен риск". Средствата са осигурени по ОП "Развитие на човешки ресурси". Договори бяха подписани и с още двама посредника - Микрофонд и СиС Кредит.

Fibank ще управлява публичен ресурс от 15 млн. лв., като банката е поела ангажимент да осигури допълнително 4,8 млн. лв. Микрофонд ще управлява 3 млн. лв. и ще привлече допълнителен ресурс от 3,2 млн.лв. СиС Кредит ще управлява 2,5 млн. лв.

850 микропредприятия ще имат достъп до финансиране по програмата, каза Александър Георгиев, изп.-директор на Фонда на фондовете. Размерът на микрокредитите е от 5 хил. до 48 хил. лв. Условията на заемите са доста под пазарните и са доста изгодни - срокът на погасяване е 10 години и има до 2 години гратисен период за главницата по кредита.

С първия транш кредити по програмата са отпуснати 100 заема на 250 социални предприятия.

Коментари

Задължително поле