39% от семейния бизнес е в търговията

104 хил. са фамилните предприятия в страната

Дават работа на 414 хил. души

В преработващата промишленост работят 8879 от компаниите

Фамилните предприятия в страната са над 104 хил. сочат данни на Националния статистически институт. Семейните компании имат сериозно присъствие във всички сектори на икономиката като те дават работа на 414,8 хил. души. От заетите във фамилните компании над 87 хил. са самите собственици и членовете на техните домакинства. Останалите 327,5 хил. са наети работници и служители. Семейният бизнес се разраства, като в рамките на две години фамилните предприятия се увеличават с 1219, а заетите в тях нарастват с над 15 хил., или с 3,8%, сочат данните на НСИ.

Най-много семейни фирми има в търговията - над 40 хил., или 39% от семейните предприятия. Причината за това е, че много хора започнат собствен бизнес с отварянето на магазин. Конкуренцията в този сектор обаче е огромна и не всеки успява да се справи и да оцелее на пазара. Това се потвърждава от данните на НСИ, според които в рамките на две години броят на семейните фирми в търговията намалява с 885, и то при положение, че постоянно се регистрират нови дружества. Но тези, които прекратяват дейността си явно са повече от навлизащите на пазара фирми. Търговията обаче дава прехрана на над 30% от всички заети в семейните фирми.

На второ място след търговията по брой на семейните компании е секторът „Професионални дейности“, където влизат майсторите и занаятчиите. В този бранш работят над 10 хил. семейни фирми, или близо 10% от всички фамилни предприятия. На трето място по брой на семейните предприятия е преработващата промишленост. С производство се занимават 8,5% от фамилните компании, или точно 8879 дружества. Те дават работа на 112 хил. души.

В сектора хотелиерство и ресторантьорство семейните дружества намаляват с 628 за две години до 7303 броя. В този сектор работят 7% от фамилните фирми и близо 28 хил. души.

В сектора на транспорта и складирането също работят много фамилии - 5761, или 5,5% от семейните компании, като заетите в тях са над 55 хил. На следващо място по присъствие е селското стопанство с 5,4% от фамилните фирми. В строителството и търговията с имоти също има много семейни компании - по над 4 хил. В тези два бранша оперират по около 4% от фамилните предприятия в страната.

 

В София са 5% от дружествата

Местят се от столицата в Кюстендил

Много семейни компании са прехвърлили регистрацията си от София в Кюстендил, показват данните на НСИ. Само в рамките на година семейните фирми в Кюстендил рязко нарастват и от 1720 стават 23 373, или 22,3% от всички фамилни предприятия. Успоредно с това семейните компании в София намаляват до 5628, или само 5,3% от фамилните фирми.

В Пловдив броят на семейните компании също рязко намалява и от над 10 хил. пада под 1600. В същото време семейните фирми в Пазарджик се увеличават с 6400 броя и надминават 10 хил. Подобни промени стават и в други райони. За година семейните фирми в Стара Загора намаляват с 2900, като със същия брой нарастват дружествата в Ямбол. В Русе семейните фирми намаляват с 2 хил., а със същия брой се увеличават предприятията в Разград.

Коментари

Задължително поле