480 лв. от хазната за семейства с едно дете

По 300 лв. за децата в първи и осми клас

За мярката 60/40 са заделени 300 млн. лв. в бюджета за 2021 г.

Назначават полицаи и военни в НСО без конкурс

Семействата с едно дете ще получат по 480 лв. от държавната хазна. През 2021 г. помощи за отглеждане на деца до завършване на средното им образование ще се дават и на работещи родители, а те само на тези, чиито доходи са под определен праг. Мярката обаче ще бъде временна и ще се прилага само през следващата година, става ясно от проектобюджета за 2021 г., който е пуснат за обществено обсъждане. Така работещите семейства с едно дете ще получат за 12 месеца по 40 лв., или общо 480 лв. За да вземат парите обаче родителите трябва да подадат заявление-декларация в службите за социално подпомагане.

На семействата с две деца ще дават по 90 лв. на месец, с три деца - 135 лв., с четири - 145 лв., а за всяко следващо помощта нараства с 20 лв.

Без значение какви са доходите на родителите, през 2021 г. ще дават по 300 лв. за децата, които започнат първи или осми клас. Тази помощ обаче няма да е временна, а се предвижда да важи и през следващите години. С бюджета за 2021 г. ще бъде увеличена месечната помощ за отреждане на дете до една година от 100 лв. на 200 лв., но тя ще бъде давана само на семейства с доходи на човек под 500 лв. за последните 12 месеца.

За това, че всички родители ще може да получат помощи за отглеждане на децата си, за помощите за децата от първи и осми клас, както и за по-високите суми за децата до една година в бюджета за 2021 г. са предвидени допълнително 390 млн. лв.

Мярката 60/40 за запазване на работните места ще продължи да действа и през 2021 г., като за целта в бюджета са заделени 300 млн. лв. Още близо 300 млн. лв. са предвидени за увеличаване на средствата за обезщетения за безработица. Това се налага заради очаквания по-голям брой безработни граждани, както и заради по-големите суми, които ще трябва да бъдат изплащани в резултат на повишаването на осигурителните доходи и предвиденото увеличение от 9 лв. на 12 лв. на дневния минимален размер на обезщетенията за безработица.

През 2021 г. пак е предвидено да дават ваучери за почивки в страната в размер на 210 лв. на хората, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и преодоляване на последиците от Covid-19. За целта са предвидени 10 млн. лв.
За купуване на машини за гласуване за предстоящите избори за заделени 155 млн. лв. Предвидени са и разходи за купуване на още военни самолети. Те обаче са разсрочени за три години - 120 млн. лв. за 2021 г., 70 млн. лв. за 2022 г. и 1,18 млрд. лв. за 2023 г.

С преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета за 2021 г. ще бъдат направени и промени в няколко други закона. Така например в Закона за националната служба за охрана се предлага нов текст, който предвижда да не бъдат провеждани конкурси за назначаване на офицери и сержанти в Националната служба за охрана за хора, които са полицаи, военни или работят в другите служби за сигурност и обществен ред.

Дългът надминава 40 млрд. лв. до края на 2023 г.

Дефицит от 10 млрд. лв. за три години

Пускат книжа на международните пазари

Дефицитът в държавния бюджет през следващите три години ще бъде общо над 10 млрд. лв. Това заедно с предстоящите големи плащания по държавния дълг през 2022-2023 г. е предпоставка преобладаващата част от необходимите средства да бъде осигурена с емисии облигации на вътрешния и международните пазари, гласи стратегия за управление на дълга, която е пусната за обществено обсъждане.

Дългът на сектор “Държавно управление” ще нарасне до над 40,4 млрд. лв. към края на 2023 г. и ще достигне 29,4% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. През тази година дългът се очаква да нарасне от 24,2 млрд. на 30,1 млрд. лв., или до 25,3% от БВП. Причината за това е пласирането на двоен транш еврооблигации на международните пазари със срок от 10 и 30 години, всеки от които по 1,25 млрд. евро.

За периода 2021-2023 г. е предвидена възможност за поемане на нов държавен дълг в размер на 4,5-6,8 млрд. лв. годишно. Това е повече от предстоящите плащания по дълга за този период (1,1 млрд. - 3 млрд. лв. годишно), за да има и средства за финансиране на бюджетния дефицит.

За 2021 г. е планирано пускане на облигации на вътрешния пазар и усвояване на 530 млн. лв. заем по Европейския инструмент SURE.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения