5 млрд. евро инвестиции са от островни държави

От Британските Вирджински острови са привлечени 737 млн. евро инвестиции.

Нидерландия е №1 с 15% от привлечените средства

38,3% от чуждите капитали идват от страни с либерален данъчен режим

Австрия е втора с 4,9 млрд. евро

Фирми от екзотични острови са инвестирали в България над 5 млрд. евро за периода откакто БНБ води статистика за привлечените чуждестранни капитали в началото на демократичните промени до края на месец март 2022 г. Това са 10% от общия обем на чуждестранните инвестиции в страната. Причината огромна част от капиталите да преминават през тези острови е, че те са със статут на офшорни зони и имат ниски данъци, а в повечето от тях трудно може да бъдат проследени реалните собственици на фирмите и движението на пари по банковите им сметки. Друга голяма част от влизащите в страната инвестиции са от офшорни зони или държави, които официално нямат такъв статут, но са с твърде либерален данъчен режим или имат по-строги правила за банковата тайна.

51,298 млрд. евро е общата сума на чуждите инвестиции в страната откакто БНБ поддържа тази статистика. От тях 5,103 млрд. евро идват от острови, като в данните не влизат страни със строги данъчни правила като Великобритания. Сред тях най-голям инвеститор е Кипър с 2,52 млрд. евро, или 4,9% от всички привлечени средства в страната. На следващите места се нареждат Британските Вирджински острови, откъдето са привлечени 737,7 млн. евро, Бахамски острови (349 млн. евро), Сейшелски острови (312,8 млн. евро), Маршалови острови (112 млн. евро), Остров Ман (45,8 млн. евро), Сейнт Винсент и Гренадини (44,8 млн. евро), американските Вирджински острови (25,3 млн. евро) и Барбадос (20,6 млн. евро). По-малки инвестиции в България са направени и от редица други екзотични дестинации като Джърси (19,4 млн. евро) и Острови Търкс и Кайкос (16,4 млн. евро).

Ако към островите прибавим и другите официални офшорни зони, привлечените от тях инвестиции надминават 5,78 млрд. евро, или над 11% от общия размер на чуждите вложения. Например само от Белиз идват 169,5 млн. евро, а от Панама 149,5 млн. евро.

Огромна част от чуждите инвестиции идват и от страни с либерален данъчен режим, или които допреди няколко години са се считали за данъчен рай. Според доклад на “Оксфам” няколко държави от ЕС до преди няколко години също са отговаряли на критериите на Европейската комисия за офшорни зони. Сред тях са Нидерландия, Люксембург и Ирландия. До преди няколко години и в Швейцария имаше изключително строги правила за защита на банковата тайна. Като се вземат предвид и европейските страни с либерален данъчен режим се оказва, че 19,68 млрд. евро, или точно 38,3% от общия обем на чуждите инвестиции, идват от държави и територии, които са избрани заради техните офшорни условия за правене на бизнес и заради предлаганата защита на банковата тайна. Именно от Нидерландия идват най-много чужди инвестиции - 7,7 млрд. евро, или 15,1% от задграничните вложения. Привлечените капитали от Швейцария са 2,6 млрд. евро.

От Австрия идват 4,95 млрд. евро, или 9,7% от чуждестранните вложения, което є отрежда второ място в общата класация на страните, откъдето идват най-много вложения. На трето е Германия с 3,78 млрд. евро. На следващите места по привлечени средства с много близък резултат са Италия (2,98 млрд. евро), Гърция (2,79 млрд. евро), Кипър (2,47 млрд. евро), Великобритания (2,23 млрд. евро) и Русия (1,97 млрд. евро).

Финансиране

Над 18% от парите са заеми

Над 18% от чуждите инвестиции, които влизат в страната, са под формата на заеми, показват данните на БНБ. 9,25 млрд. евро са привлечени в страната от чужбина под формата на дългови инструменти - инвестиции в облигации, издадени от български фирми, както и предоставени кредити от чуждестранни компании на предприятия в страната.

Останалите 42 млрд. евро от чуждите инвестиции в страната са под формата на дялов капитал в български компании, както и дялове и акции в инвестиционни фондове, показват данните на Централната банка. Това представляват 82% от общия размер на чуждите инвестиции.

Данни по сектори

Най-много са вложенията в имоти

В топ три са заводите и банките

Най-много са чуждите инвестиции в имоти.

Най-много чуждестранни инвестиции в България са направени в имоти, показват данните на БНБ. Над 11,3 млрд. евро са вложени от чуждестранни фирми и граждани в недвижими имоти в страната откакто БНБ води статистика за привлечените чужди капитали. Това представляват 22% от всички чужди инвестиции.

На второ място с малко над 19,5% от привлечените средства са предприятията от преработващата промишленост, където вложенията са над 10 млрд. евро. На трето място с много близък резултат е секторът на финансовите и застрахователните дейности, където от чужбина са инвестирани 9,15 млрд. евро, или близо 18% от привлечените чуждестранни капитали.

Сериозни суми от чужбина са инвестирани и в сектора на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети - над 7,2 млрд. евро, или 14% от всички вложения в страната. В топ пет по привлечени капитали влиза и секторът “Професионални дейности и научни изследвания” с 4 млрд. евро.

Интерес от чуждестранни компании има и към сектора “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, където са вложени над 3,2 млрд. евро. На следващо място по привлекателност за чуждестранните компании е секторът “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където са инвестирани 1,9 млрд. евро. В строителството са привлечени над 777 млн. евро инвестиции.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес