57% от българите смятат, че страната е извлякла ползи от членството в ЕС

60% от европейците вярват, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро, а над две трети (67%) са убедени, че страната им е извлякла ползи от него. Това показват данните от изследване на „Евробарометър“, поръчано от Европейския парламент и проведено през април 2018 г. сред 27 601 души в 28-те държави членки.

Резултатът е най-високият измерен от 1983 г. насам.

За пръв път през последното десетилетие мнозинство от анкетираните (48%) вярват, че техният глас се чува в ЕС. Тенденцията сочи, че това положително развитие е започнало през втората половина на 2016 г., което вероятно е свързано с последиците от референдума за излизането на Обединеното кралство от ЕС.

За България процентът на анкетираните, които считат че техният глас се чува в ЕС, е 44%, което е значително увеличение със 7 процентни пункта в сравнение с 2017 г. 54% от българите вярват, че членството в ЕС е нещо добро, и 57% са убедени, че страната им е извлякла ползи от членството си в Съюза.

49% от европейците посочват борбата с тероризма като приоритетна тема на предстоящата предизборна кампания за Европарламент, следвана от борбата с младежката безработица (48%), имиграцията (45%), икономиката и растежа (42%). Около една трета от европейците определят като приоритет борбата с изменението на климата и опазването на околната среда (35%). Насърчаването на правата на човека и демокрацията, както и социалната защита на гражданите на ЕС са важни теми за 32% от анкетираните.

За българите приоритетните теми в следващите европейски избори са икономиката и растежът (57%), борбата с тероризма (49%) и социалната защита на гражданите (47%). След тях идват борбата с младежката безработица (44%), защитата на потребителите и безопасността на храните (37%) и имиграцията (35%).

Коментари

Задължително поле