80 % от хората в Търновско живеят в тухлени сгради, панелките са едва 591

Къщата в горнооряховското село Правда

591 са панелните жилища в област Велико Търново към 31-ви декември 2016 г. Това сочат данните на "Статистически издвания – Велико Търново”.

Стоманобетонните сгради са 3 273 с 16 712 жилища, тухлените сгради - 70 405 с 96 280 жилища, а 15 150 жилища се намират в 15 002 сгради с друга конструкция.

В градовете 20% от жилищата се намират в панелни сгради, 18% в стоманобетонни, почти 58% - в тухлени и около 4% - в други. Същевременно в селата 78% от жилищата са в тухлени сгради, 19.6% в други и само 2.3% в панелни или стоманобетонни сгради.

По-голяма част от жилищата са с две и три стаи - 60.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 34.0%, а едностайните са 5.9%.

Най-много жилища на 1 000 души от населението са регистрирани в общините Сухиндол - 979 и Елена - 843, а най-малко - в община Горна Оряховица - 531.

Най-висок среден брой лица на едно жилище е отчетен в община Горна Оряховица – близо 2, a най-нисък в община Сухиндол -1.

Най-голяма полезна площ на човек от населението e регистрирана в община Елена - 65.9 кв. м, следвана от община Сухиндол - 65.7 кв. м, а най-малка  в община Свищов - 39 кв. метра.

Коментари

Задължително поле