Апелативен съд – Велико Търново отсрочва дела заради коронавируса в Габрово и Плевен

Във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 март, касаещо предприемането на превантивни мерки срещу разпространението на заболяването COVID-19, със заповед на председателя на Апелативен съд – Велико Търново Янко Янев се отсрочват делата, насрочени за периода от 11 март до 10 април. В посочения период ще се разглеждат само видовете дела, изброени в т. 1 – 7 от чл. 329 ал. 3 от Закона за съдебната власт. Мярката се взима предвид относителната близост на населените места - Габрово и Плевен до Велико Търново, където бяха установени случаи на заразени с COVID-19 лица както и предвид това, че Апелативен съд – Велико Търново разглежда като въззивна инстанция дела от Окръжен съд – Габрово и Окръжен съд – Плевен.

По инициатива на председателя на Апелативен съд – Велико Търново, на 09.03.2020 г. бе свикана работна среща с всички административни ръководители на съдилища и прокуратури, помещаващи се в Съдебната палата във Велико Търново. На срещата бе взето решение да се предприемат съвместни мерки между органите на съдебната власт за намаляване на риска от разпространение на заболяването в палатата, където ежедневно преминават стотици хора и рискът от заразяване е по-висок.

Във всеки съд и прокуратура ще бъде създадена организация за цялостно измиване с подходящ дезинфекционен препарат на всички ползвани от него части на сградата. На всички входове на палатата ще бъдат поставени специални дезинфекциращи стелки за обувки, а също така и диспенсъри, заредени с дезинфекциращи гелове на алкохолна основа, като служителите на ГД „Охрана“ ще следят всеки влизащ в сградата да ги използва.  Необходимите материали са поръчани и към момента се очаква да бъдат доставени.

Членовете на Групата по условия на труд към Апелативен съд – Велико Търново са изработили инструкции за съдиите и служителите с мерки за ограничаване разпространението на заболяването на работното място. Същите са съобразени с публикуваните препоръки на Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация и са утвърдени от председателя на съда. За всички помещения на Апелативен съд – Велико Търново с достъп до течаща вода ще бъдат осигурени антибактериални сапуни, а за останалите помещения – дезинфекциращи гелове.

 

Създадена е организация за почистване на всеки два часа на работните повърхности и бравите на вратите в помещенията, в които се допускат външни лица – съдебната зала, деловодството и помещението на главният счетоводител и касиерът. Поръчани са ръкавици за ползване от служителите в деловодството и съдиите при работата им с дела и документи. Всички съдии и служители са инструктирани да ползват правото си на отпуск по болест дори при най-леки симптоми на настинка, както и по възможност временно да ограничат всякакви пътувания в чужбина.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Веселина Ангелова, кореспондент на "Труд" във Велико Търново

Този уебсайт използва "бисквитки"