Над 700 000 жилищни сгради имат нужда от саниране

Банките да раздават безлихвени кредити за обновяване на къщи и блокове, а рискът за заемите да се споделя от държавата, препоръчват експерти

Над 700 000 обитавани жилищни сгради имат нужда от саниране. Това показва доклад на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД, поръчан от строителното министерство. Над 54 000 от тях са жилищни блокове в страната, а малко над 645 хиляди са еднофамилни къщи. От обновяване се нуждаят и 3200 сгради от смесен тип и 500 общежития. Според доклада общо жилищните сгради у нас са малко над 1,35 милиона. Всяка четвърта сграда обаче не може да бъде санирана, защото е амортизирана. Такива са основно домове, изградени от кирпич, камък или дърво. Сградите с лоши енергийни характеристики са 91 на сто от несанираните, а в 18 на сто разходът за енергия е свръхвисок, стана ясно от документа.

В доклада се препоръчва всички групи жилища да бъдат енергийно обновени през следващите 10 години. В момента едва 7% от жилищната площ в страната е в съответствие с актуалните нормативни изисквания за енергийна ефективност. Това са сгради, строени след 2010 г. и обновени блокове и къщи по различни програми.

Експертите препоръчват мерки на парче. Например, отделни програми за саниране на блокове и на къщи, програма за подобряване на конструктивната устойчивост на сградите, преди въвеждането на мерки за енергийна ефективност, програми за въвеждане на единични мерки за енергийна ефективност, там където е невъзможно или нецелесъобразно дълбоко обновяване и други. Според авторите на изследването това ще даде по-добри резултати от една програма, която се опитва да реши всички проблеми.

Анализът препоръчва да се улесни достъпът до евтини и безлихвени кредити за саниране от търговските банки чрез създаване на финансови инструменти за споделяне на риска. Експертите съветват още да се предостави допълнителна целева финансова помощ чрез отделен механизъм, за да се осигури самоучастието на собственици с ниски доходи в различните програми за обновяване. Освен това в доклада се казва, че отпусканите безвъзмездни средства за саниране не трябва да са еднакви за всички, а размерът на финансирането да зависи от нивото на постигната енергийна ефективност и целите на програмата.

Предлага се да се разгледа възможността за диференциране на безвъзмездната финансова помощ и на регионален принцип - за регион с ниски, средни и високи доходи на населението. Друга идея е създаването на общински фондове в подкрепа на жилищната политика и обновяването.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Наталия Малчева

Този уебсайт използва "бисквитки"