Фирмите имат нужда от 20 000 лева на месец

90% искат по-ниско ДДС за храни

65% от дружествата ще се възстановяват над година, показва проучване на БСК

Половината компании имат нужда от поне 20 хил. лв. на месец през следващото тримесечие, за да преодолеят кризата, породена от глобалната пандемия. Това показват предварителните резултати от анкета с членовете на Българската стопанска камара, която се провежда до 8 май. Според 322 компании, или над 57% от анкетираните към момента, това е сумата, която им е необходима, за да оцелеят. Други 147 фирми, или близо една трета от анкетираните, се нуждаят от между 20 хил. и 50 хил. лв. на месец, за да продължат работа.

Изследването показва, че близо 65% от фирмите очакват възстановяването им след кризата да продължи година и повече. Около 3 на сто от фирмите (14 компании) са заявили, че бизнесът им никога няма да се възстанови. А половината участници в анкетата посочват, че нямат изготвена стратегия за преодоляване на кризата.

Най-трудно за предприемачите е да покрият разходите за заплати и осигуровки, показва проучването. Близо 70% от участниците в анкетата дават този отговор. Сред най-големите затруднения за бизнеса са плащане на наеми и комунални разходи (по 40% от анкетираните), недостъпност на пазари и плащане към банки, застрахователи и лизингови дружества (по 33%).

Едва 15% от фирмите отговарят, че няма яснота относно мерките за подпомагане на бизнеса, като 6 на сто са кандидатствали или възнамеряват да го направят по мярката 60/40, а 15% да се възползват от възможностите, предлагани от Българската банка за развитие. Малко под 90% от представителите на фирмите са заявили, че трябва да се намали ДДС за храни и лекарства.

Половината от компаниите посочват, че са задлъжнели за суми до 50 хил. лв. заради кризата. Същият процент са заявили, че към тях няма забавени плащания за продадени стоки и услуги. До момента в проучването са взели участие над 560 компании.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Наталия Малчева

Този уебсайт използва "бисквитки"