Какво можем да научим от румънската програма за селските райони?

Николай Вълканов, ИнтелиАгро

Наскоро имахме възможност да се запознаем с някои аспекти на румънската Програма за развитие на селските райони (ПРСР) и конкретни елементи в нея откровено ни впечатлиха. Дали защото изготвянето на тяхната програма е било възложено на чуждестранна компания (и по този начин възможностите за влияние на отделни заинтересовани групи са били сведени до минимум), или пък тази компания е следвала визията на румънското министерство на земеделието, но общото усещане е, че са създадени условия за целенасочено използване на европейските средства.

Кои са моментите, които ни правят впечатление?

Целия материал чети тук.

Коментари

Задължително поле