МОСВ като спирачка на правителството за 4.5% икономически ръст

Премиерът Бойко Борисов заяви амбицията си страната да постигне 4.5% икономически ръст и така да се нареди сред 20-те най-бързо растящи икономики в света. Но политическата стабилност и данъчните облекчения сами по себе си няма да привлекат необходимите инвестиции. Основният проблем е в корупцията, административната тежест, разрешителни и лицензионни режими и безкрайните нормативни документи.

В този аспект работата на Министерството на околната среда и водите определено носи белезите на мудност и бюрократичност, които сериозно влияят на инвеститорския интерес. Затлачената работа и процедури директно пречат и в много случаи парализират дейността на министерствата на регионалното развитие, на транспорта, на икономиката, на земеделието, на туризма и на младежта и спорта.

Проблемът, че МОСВ не функционира ефективно, е достигнал такава критична точка, която вече надхвърля кадрови, нормативни и политически нива. Там има изначално сгрешена философия на управление и определяне на приоритетите.

Реалните проблеми в екологията са замърсеният въздух, вода и почви, липсата на канализационни системи и пречиствателни съоръжения в голям брой населени места. Министерството няма програма за намаляване на фините прахови частици, т.е. за подмяна на конвенционални горива като въглища с горива, намаляващи запрашеността (като пелети или газ), директно влияещи върху здравето на хората.

Тежък проблем са и хилядите нерегламентирани сметища, недостигът на пречиствателни съоръжения. В дните около Нова година десетки места останаха без вода. Водоползването е толкова дебалансирано, че Европейската комисия заплашва България със спиране на оперативната програма за опазване на околната среда по този повод (грижливо пазена тайна).

Вместо да решава горните тежки въпроси, Министерството на околната среда и водите се е превърнало в придатък на няколко зелени НПО-та. Вторачило се е в бутафорни проекти за усвояване на стотици милиони евро по измислени и нагласени програми за биоразнообразие. Развозваха се лешояди за 130 000 евро единият. Наблюдаваха се орли за 7 милиона лева. Отглеждаха се лалугери по 7000 лева на гризач. Брояха се делфини за 3 милиона лева, мътеха се яйца от костенурки, местеха се миди, и т.н., и т.н. И цялото това разхищение на фона на недостигащите средства във всяка една друга област, а в някои сфери вече има критичен недоимък, свързан с оцеляването и здравето на хората.

Но това разхищение на публични средства не е единствената слабост в управлението на българското ековедомство. Всъщност то дори не е най-големият - корупцията и тромавите процедури в МОСВ парализират дейността както на министерства и общини, така и на предприемачите в секторите транспорт, туризъм, преработваща индустрия, добивна индустрия, земеделие, енергетика и други. Щетите от тази парализа се измерват в милиарди и само кратък преглед на най-известните забавени или саботирани проекти го доказва.

Забавено е изграждането на автомагистралите „Хемус“ и „Струма“. Строителството се оскъпява със стотици милиони за безсмислени тунели, подлези и надлези за преминаване на мечки, вълци и костенурки, които никога не са минавали през тези съоръжения. В момента има силен лобистки натиск от зелени НПО за изграждане по швейцарски проект на два мегатунела в Кресненското дефиле на стойност над милиард и 200 милиона евро. Ако МОСВ се поддаде на натиска, това означава, че всички средства по оперативна програма „Транспорт“ до 2020 г. ще бъдат насочени там и ще забравим за други магистрали. Освен това минималната цена на тол таксата ще бъде 30 лева на преминаване.

Подобно забавяне се наблюдава и при строителството на тунела под Шипка, имаше и при завода за преработка на боклук в София. По жалби на зелени НПО с две години се бави вече изграждането на третия метродиаметър.

Поради съдебно обжалване са блокирани проектите в цялата рудодобивна индустрия, огромна част от туризма и особено зимния. Там има открито публично и целенасочено чуждо финансиране за проваляне на проектите в зимните ни курорти.

Стотици фирми напуснаха България, ликвидираха дейността си, а други я изнесоха в съседни държави. Особено ужасяващ за инвеститорите е така нареченият кумулативен ефект, т.е. какво влияние ще има даден проект върху околната среда далеч напред в бъдещето. За неговото измерване няма нито обективни критерий, нито нормативни актове, нито съдебна практика.

Допуснатото безконтролно разширение на зоните от мрежата НАТУРА 2000, покриващи почти 40% от територията на страната, дава възможност на всяка недобросъвестна неправителствена организация да рекетира, тероризира и проваля проекти на бизнеса и гражданите. Няма как да се случи реално желаният ръст от 4.5% при тези обстоятелства.

Простата истина е, че през годините, дали поради липса на опит или поради зависимост от интереси, българските политици създадоха екологични закони, налагащи безбройни ограничения и даващи огромна власт в ръцете на бюрократите от МОСВ. Последните злоупотребяват с тях, смазвайки икономическата инициатива, обсебвайки чужда собственост и права. Води се истинска война посредством ескалиращи изисквания за доклади за оценка на въздействие върху околната среда срещу всеки, дръзнал да разработи проект и да създаде работно място.

Тези ограничаващи и създаващи корупция норми се оправдават с всевъзможни наредби и международни екологични споразумения, които обаче се превеждат неправилно и неефективно в местното законодателство.

Премиерът Борисов стои пред критичен избор. Единият вариант е да остави МОСВ да продължи по сегашния път, който води до продължаваща парализа на останалите ведомства, задушаване на частната инициатива и засилване на зависимостта на икономиката от неефективно усвоявани и разходване на европейски средства. Това е лесният път - пътят на нерешителността и дори на страха.

Другият вариант е с цел постигане на набелязаната цел от 4.5% икономически ръст през тази година да се проведе коренна реформа в Министерството на околната среда и водите.

Министър Ивелина Василева да започне да управлява решително, с поемане на отговорност и без да се съобразява с провокациите на зелени НПО. Рязко да намали тяхното влияние, като бъдат отстранени от всичките безсмислени спомагателни органи към министерството, които са извор на корупция и лобизъм.

Коментари

Задължително поле