Гаранционният фонд ще осигури по-лесни кредити за малки и средни предприятия

Достъпът на бизнеса до кредити остава труден, затова Националният гаранционен фонд вече работи по схема за гарантиране на до 50% от кредитите на фирмите, заяви в интервю за БНР изпълнителният директор на фонда Самуил Шидеров.

Програмата е за повече от 300 млн. лева, което означава, че могат да се гарантират кредити за близо 650 млн. лева. Гарантирани могат да бъдат кредити до един милион лева. Допустими по гаранционната схема са кредити както за оборотни средства, така и за инвестиционни нужди, каза Шидеров. Фондът ще работи и с проекти по оперативни програми, включително по Програмата за развитие на селските райони.

Националният гаранционен фонд има споразумения с десет търговски банки за гаранционен портфейл от 326 млн. лева, който те ще генерират за година и половина, посочи Шидеров. От програмата могат да се възползват микро, малки и средни предприятия.

Вече са издадени гаранции за 23 млн. лева. За някои от тях лихвеният процент е бил 3 на сто, за други - шест, като изгодната цена е заради споделения риск. Въпреки че до 50% от кредита са гарантирани, при невъзможност за обслужването му, отговорността остава на длъжника, подчерта Самуил Шидеров.

„Кредитополучателят остава задължен за целия кредит, като банката реализира обезпеченията, които са предоставени по този кредит. С част от получените суми възстановява гаранцията, която ние сме си я платили и в крайна сметка ако има загуба по този кредит, тя ще бъде споделена между нас и търговската банка”, каза шефът на фонда.

Когато на клиент не му достигат обезпечения или с кредитната си история не отговаря на политиката на съответната банка и фондът споделя риска с банката, тя може да отпусне кредита при по-изгодни условия - по-ниски обезпечения или при липсата на кредитна история. Това според Шидеров улеснява реализацията на добри проекти.

Коментари

Задължително поле