Европейската комисия пуска платформа, уреждаща недоразумения при онлайн пазаруване

Споровете, възникнали между търговци и потребители при онлайн пазаруване вече могат да бъдат уреждани през интернет, благодарение на специална платформа, пусната от Европейската комисия.

Тя представлява общ портал за достъп, чрез който недоразуменията, свързани с национални или трансгранични онлайн покупки, биват уреждани, но само ако преди това е пусната жалба от някоя от страните (търговец или потребител). 

Жалбата може да бъде изписана и в самия сайт, ако страните по спора са в различни европейски държави, той дава възможност за попълване на формуляр за жалба.

Процедурата по решаване на спора се провежда в интернет и е безплатна. Определените казуси се насочват към националните органи за алтернативно решаване на спорове, избирани от всяка държава в Европейския съюз по дадени критерии.

В България тази функция се упражнява от специализираните помирителни комисии, които действат към Комисията за защита на потребителите.

Обикновено споровете биват решавани в рамките на 90 дни, а по данни на Европейската комисия вече има 117 свързани органа за алтернативно решаване на спорове от общо 17 държави в ЕС.

Коментари

Задължително поле