Директорът на СМГ Антони Стоянов пред “Труд”: Мотивирани учители означава мотивирани ученици

- Г-н Стоянов, в Софийската математическа гимназия се записват учениците с най-добрите резултати от изпитите след седми клас, наблюдава ли се тенденция за повишаване на интереса към математиката спрямо езиците и професионалните колежи?

- Да, има тенденция към повишаване на интереса към математиката и информатиката, която е пропорционална в световен мащаб на развитието, на технологиите в основата на които е математиката. В частност всеизвестен факт е, че в България се търсят около 30 000 ИТ специалисти.

- В СМГ се провеждат курсове за подготовка на деца от втори до седми клас. Колко от тях продължават обучението си при вас и в каква посока продължава тяхното развитие след завършване на математическата гимназия?

- За пети клас приетите ученици в СМГ „Паисий Хилендарски” са в отношение 1:6 спрямо желаещите. От тях 70-80% продължават обучението си в СМГ след 7-и клас. Според данни на МОН СМГ е гимназията с най-висок бал за прием след завършен седми клас по Наредба №11. След завършване на гимназията около 1/3 от зрелостниците отиват да учат в чужбина (Англия - Оксфорд, Кеймбридж, Импириал Колидж; САЩ - MIT, Харвард, Станфорд, Йел, Принстън; Германия, Шотландия, Япония, Русия). Напоследък обаче в СМГ има тенденция част от най-добрите ученици по информатика и математика да бъдат привличани от родни IT фирми като SAP LABS, „Мусала софт”, „Сирма груп”, „Телерик” и др. Тези ученици продължават образованието си в България - в СУ „Св. Кл. Охридски”, в Техническия университет и др. И същевременно изкарват и добри пари.

- СМГ разполага с едни от най-добрите учители. Как се възнаграждава техният труд?

- За съжаление трудът на учителите в СМГ е дори и по-ниско платен от кварталните училища. Годишно даваме около 60 000 лв. за участие на децата в национални олимпиади и състезания. Кварталните училища, които имат бюджет като нашия, не участват в подобни надпревари и имат възможност да генерират увеличение на заплатите с тези 60 000. Да не говорим за разходите за международни състезания, там сумите са шестцифрени. Получава се парадокс - в гимназията с един от най-добрите резултати в света работят учители, които получават едни от най-ниските заплати. Затова трябва да се променят нещата и финансирането да бъде пропорционално на образователните резултати и спецификата на училището.

- Успявате ли да привлечете млади учители и как ги мотивирате?

- В СМГ имаме повече от 10 млади учители. Повечето от тях са бивши възпитаници на гимназията. Мотивираме ги с добрите ученици, с възможностите за изява, но не и със заплати.

- Учениците ви участват на олимпиади по всички възможни предмети. Бихте ли ни разказали повече за тези състезания?

- В СМГ състезателите по информатика и математика са 10-15% от всички ученици. И тъй като математиката е основата на всички природни науки, останалите 85-90% се реализират суперуспешно в другите природни науки като физика и астрономия, биология, химия, математическа лингвистика и др. На състезанията в България и чужбина учителите стават „майки и бащи” на учениците, те се грижат буквално за всичко. Да не говорим за безвъзмездната подготовка за всичките състезания, дори по време на годишния платен отпуск.

- Родителите поощряват ли подобни инициативи?

- Да, много от родителите активно участват в търсенето на спонсори за международните състезания.

- СМГ участва в редица състезания всяка година. Необходимо ли е някакво класиране, за да получите покана за участие? Или всяка държава може да участва?

- По света различните състезания имат различни изисквания за участие. Например за състезанието на Харвардския университет трябва специална покана, а за състезанията в Хонконг, Индонезия и Малайзия има квоти за България. Но има и състезания, в които всеки може да участва - достатъчно условие е да има пари, мотивирани ученици и учители.

- Как протича едно подобно състезание? То отборно ли е, или всеки състезател се бори индивидуално? Колко от учениците ви участват в олимпийските отбори?

- Повечето международни състезания включват както индивидуално, така и отборно класиране. В националните отбори по математика на България обикновено повече от половината участници са от СМГ, но имаме участници и в националните отбори по информатика, физика, астрономия, астрофизика, химия, биология, лингвистика и др.

- Кой е най-големият ви успех досега?

- Това е първото отборно място на международната Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, проведена през януари 2016 г. в Алма Ата, Казахстан.

- Дали забелязвате някаква разлика у децата - какви бяха те преди 20 години и какви са сега? Разбира се, задачите на състезанията са различни отпреди 20 години и сега, сигурно всяка година те стават все по-трудни.

- Децата са едни и същи, но подготовката им е все по-технологична и научна.

- Подобни състезания изискват невероятен финансов ресурс. Как се справя СМГ с набиране на необходимите средства? Според вас има ли необходимост от промяна на начина на финансиране на училищата? Получавате ли финансова помощ от някого и от кого?

- За съжаление понякога директор, учители и родители е необходимо да се молят пред най-различни институции за пари. Благодарим на всички банки, фирми и дарители, които са ни помагали. Пак казвам, финансирането на училищата трябва да е пропорционално на образователните им постижения и специфичните им нужди като участие в национални и международни олимпиади. Светлина в тази посока е проектът на МОН - „С грижа за всеки ученик”, но не е достатъчен.

- Наскоро ученици и учители бяха наградени със стипендии от Fibank за отличното им представяне на Международната олимпиада по математика, физика и информатика, която се проведе в Казахстан. Бихте ли разказали по-подробно за съвместната програма на СМГ с банката. СМГ участва ли и в други подобни програми?

- Благодаря на Първа инвестиционна банка. Съвместният проект на СМГ и Fibank е в начална фаза и е пилотен за цяла България. Това е една дългосрочна социална програма, която ще подпомага обучението и бъдещото развитие на учениците от Софийската математическа гимназия. Проектът включва създаване на специална програма от обучителни курсове за ученици от гимназията по бизнес, мениджмънт, презентационни умения и практика в реална банкова среда. За отличниците с успех над 5,96 ще бъдат отпуснати стипендии в по-висок размер. Предстои да бъде учредена и стипендия за всички зрелостници на училището.

Нашият гост

Антони Стоянов е директор на елитната Софийска математическа гимназия. Роден е през 1968 г. Завършил е математика в Софийския университет. Четвърто поколение учител - прадядо му е един от първите учители от епохата на Възраждането. Единодушно е мнението, че Стоянов е откривател на математически таланти. Ученици, родители и учители са силно впечатлени от подхода и методите за стимулиране и мотивиране, които се прилагат в СМГ.

Коментари

Задължително поле