Вижте тук новия годишен доклад на прокуратурата - намалява ли пръстъпността и защо (пълен текст на документа)

Графика: prb.bg

По данни на МВР, през 2015 г. са регистрирани общо 107 870 престъпления, от които 10,5% – икономически. Общата регистрирана престъпност намалява с 5,4% спрямо 2014 г. (114 004 регистрирани), и с 1,7%, спрямо 2013 г. (109 744 регистрирани).

Това се казва в "Доклад по прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2015 г.", публикуван на сайта на Прокуратурата на Република България.

Нивото на разкриваемост се е увеличило с 4,4 пункта, спрямо 2014 г., и с 4,7 пункта спрямо 2013 г. През годината разкритите престъпления са 45 281 (42%), докато през 2014 г. са 42 839 (37,6%), а през 2013 г. – 45 566 (37,3%). Допълнително от предходни години са разкрити 10 984 престъпления, при 11 676 за 2014 г. и 12 542 за 2013 г. 

Доминират престъпленията против собствеността, които са 54,5% от общия брой престъпления, следват общоопасните с относителен дял 22,5%, а тези против личността са 3,9%.

Документът е над 150 страници.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Новини