Еврофондовете не могат да заместят слабите чужди инвестиции

Кръгла маса „Устойчиво финансиране в ЦИЕ: еврофондовете като средство за иновации“ на среща на Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон.

ЛОНДОН. От нашия специален пратеник

Еврофондовете не могат да заместят намаления поток от преки чуждестранни инвестиции. Те са само допълнение, с което се подкрепя изграждането на инфраструктурата на една страна, така че тя да стане по-привлекателна за чуждестранните инвеститори. Това заяви Любомир Митов, главен икономист на УниКредит за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по време на
„Качеството на човешкия капитал и качеството на инвестициите са основното предизвикателство за страните от ЦИЕ в следващите 15-20 години в допълнение с подобрението на инфраструктурата и съдебната реформа”, допълни Митов.
Според него най-важното е да се направят промени и подобрения в сферата на образованието, така че да има достатъчно подготвени хора, които да могат да работят с новите технологии.
„Едно от предизвикателствата при еврофондовете е, че днес има 40-50 различни видове европрограми, особено за малките и средни предприятия и за всяка програма има различни критерии. Понякога се налага един проект да се раздели на по-малки и да се премине през процес на кандидатстване по различни програми за да се изпълни част от този проект. „Улеснение ще е, ако има само 10, но по-добре структурирани програми“, заяви Паоло Боцоло, ръководител „Проектно финансиране за Австрия и ЦИЕ“ на УниКредит.
Европейските фондове са важен източник на финансиране на икономиките в ЦИЕ и ЕС, а банките са основен фактор в този тип финансиране чрез консултантски услуги, съфинансиране и финансовото посредничество.
За настоящия програмен период 2014 - 2020 г. повече от 200 милиарда евро са отпуснати от ЕС в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове за държавите членки от ЦИЕ. Приблизително 117 млрд. евро се разпределят за шест страни от региона - България, Чехия, Хърватия, Унгария, Румъния и Словакия. 20% или 23 милиарда евро, са предназначени за финансиране на частния сектор, там банките имат най-голямо участие.
"Около 3,5 милиарда евро ще бъдат реализирани чрез УниКредит", обяви Карло Вивалди, директор на УниКредит за ЦИЕ.
Според представения на срещата на ЕБВР доклад „Банкиране в Централна и Източна Европа“ през настоящата година икономическият растеж ще се наблюдава във всички страни от ЦИЕ.
Икономисти на банката прогнозират 3,4% ръст на икономиката на България през тази година и 3,6% за 2017 г.

Коментари

Задължително поле