Лесовъди: Горските пояси увеличават добивите от нивите до 30%

Снимки: СИДП

Полезащитните горски пояси са едва около 2% от териториите, които се ползват за земеделски нужди, а увеличават добивите от селскостопански култури до 30%. Това обяви д-р инж. Йордан Петров на съвещание на лесовъдите в Държавно горско стопанство "Добрич", част от Североизточно държавно предприятие. 120 служители от горските стопанства в Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Суворово и Тервел дискутираха мерките за опазване на полезащитните пояси. В дискусията участваха и представители на Изпълнителната агенция по горите, на Регионалната дирекция по горите, на Лесозащитна станция - Варна, лесовъди на частна практика.

"Собствениците на земеделски земи също трябва да подкрепят усилията за опазване и поддържане на поясите. Тези зелени ивици, създадени преди повече от 60 г., са безценни против ветровата ерозия и убежище за животинските видове в района. Имат и изключителен икономически ефект. Създават микроклимат за поддържане на влажността на въздуха, благодарение на който добивите на нашите земеделски стопани са 20-30% по-високи в сравнение с тези, които отчитат румънските им колеги в съседство”, заяви инж. Петров.

Той изтъкна, че полезащитните горски пояси, съхранени в Североизточна България, са уникални по рода си в Европа. "Те представляват 1 700 хектара от територията на ДГС "Добрич", отчете директорът на стопанството инж. Цанко Николов. По думите му полезащитната мрежа, изградена преди десетилетия със съвместните усилия на лесовъди и земеделски експерти, обхваща общо около 5 000 хектара в пределите на Добруджа. След анализи всеки горски пояс е проектиран с ширина между 18 и 24 метра, като в периферията му са засадени овошки. Лесовъдите набелязаха конкретни мерки за поддържане на насажденията.

При оглед не терен бяха обсъдени и различни методи за опазване и естествено възпроизводство на горите. „Действащата наредба дава добра възможност за индивидуален подход към всеки обект, така че дългосрочно да подпомагаме естествения ход на възобновяване на залесените площи, съобразно тяхното състояние и климатичните особености", каза директорът на СИДП инж. Веселин Нинов.

Коментари

Задължително поле