Армията влезе в 2017 г. неосигурена

На сериозен риск е подложена задачата до 2020 г. числеността на въоръжените ни сили да достигне поне 37 хил. души.

Бодрите изявления на министъра на отбраната в оставка Николай Ненчев, че разходите за отбрана през 2017 г. са стигнали 1,63 на сто от БВП не топлят армията. Въоръжените ни сили влизат в новата година неосигурени. С подобни политически изказвания обществото бе въведено в заблуда, че една от сферите, за които се дават повече пари, е отбраната.

Нещата се оказват съвсем различни. И то по разчетите на самото министерство. Критичният анализ бе направен на заседание на парламентарната комисия по отбрана през ноември, но както се получава - каквото предложи правителството на Бойко Борисов, това гласува мнозинството в Народното събрание.

Увеличението

на бюджета за отбрана е със съмнителна практическа стойност

1,63 процента от БВП за отбрана звучи наистина успокояващо на фона на изискването на НАТО да стигнем заветните 2 процента след 7-8 години. На практика обаче увеличението е почти никакво. Вярно е, че според Закона за държавния бюджет Министерството на отбраната стартира годината с 1,106 млрд. лв., което е със 78,8 милиона повече от 2016-а. 72,5 милиона от тях обаче на практика не влизат в касата на ведомството, а отиват за увеличената от 46 на 66 процента осигурителна вноска. Другите покриват нарастването, което е за цялата страна, на минималната работна заплата. Това е нашето пояснение за увеличението на бюджета, бе категорична заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова.

Откъде тогава идват тези

1,63 процента?

От включването на заложените в централния, а не и в бюджета на Министерството на отбраната средства, определените от правителството и гласуваните от Народното събрание инвестиционни проекти. Това са 402 милиона, т.е. 31 милиона за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29, 200 милиона за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет и 171 милиона за многофункционален модулен патрулен кораб.

За какво не стигат тези 1,63 процента?

Според експертите на Министерството на отбраната на сериозен риск е подложено изпълнението на задачата в Програмата и Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г., числеността им да достигне не по-малко от 37 хиляди души. Основният проблем са около 5500 незаети длъжности за военнослужещи. Още по-лошото е, че те са главно в бойните разчети и екипажите. Като резултат се нарушава боеспособността на военните формирования, в т.ч. и на декларираните формирования за НАТО, допълнително се натоварва останалият личен състав, което повишава риска от инциденти, застрашава живота и здравето на военнослужещите и е предпоставка за демотивация и напускане на подготвени специалисти. Изключително належащо е през 2017 г. да се осигурят допълнителни средства за назначаването поне на 500 военнослужещи. За това са необходими обаче близо 11 млн. лв. Не стигат и заложените 5,5 млн. лв. за увеличението на минималната работна заплата. Трябват още поне 4,5 милиона. Абсолютната потребност на Министерството на отбраната от средства за персонал, които са проблем за тази година, са в размер на 15,5 милиона.

Няма пари

за горива и боеприпаси

От Министерството на отбраната са категорични, че осигуряването на недостатъчните средства за персонал не може да стане по пътя на вътрешното преструктуриране на разходите на ведомството. Запазването на разходите за отбрана като постоянна величина не позволява формированията от въоръжените сили да провеждат подготовка, съответстваща на осреднените стандарти на НАТО. Повече от сериозен е проблемът с доставянето на гориво-смазочни материали, резервни части за военна техника, боеприпаси и други. Осигурени са 8 млн. лв. за годината, което е крайно недостатъчно и е само 14 на сто от необходимото. Смята се, че за изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили до 2020 г. в частта му за подготовка на формированията съгласно стандартите на НАТО са необходими допълнително минимум 40 млн. лв., като тези средства са основно за горива.

Средствата от централния бюджет за модернизация способстват само в известна степен за решаване на натрупалите се през последните години проблеми за поддържане на изградените отбранителни способности. Още повече че не е осигурено изпълнението на приоритетния за Сухопътните войски проект за модернизация “Придобиване и поддръжка на основна военна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”.

По-високите военни заплати - на 133 млн. лв. разстояние

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение на военнослужещите отдавна изостава от минималната работна заплата. От началото на тази година още повече. За да нарасне от 380 на 460 лв., по изчисления на МО са необходими около 133 млн. лв. Парите не са осигурени от държавния бюджет. Сегашното управляващо мнозинство в парламента не успя да се пребори за тях. Политическото ръководство на министерството не намери достатъчно аргументи, за да спечели подкрепата му. По отношение на военните заплати министър Ненчев загуби от министър Горанов. Оттук нататък за атрактивност на военната професия и попълване на незаетите длъжности не може да се говори сериозно.

Капиталовите разходи са почти невъзможни

Предвидените в бюджета средства за капиталови разходи на министерството са недостатъчни. С тях се осигуряват сключени вече многогодишни договори, национално съфинансиране на проекти по линия на НАТО, както и частично изпълнение на някои цели за способности и обекти за строителство. Прогнозите са, че те не позволяват подобряване на състоянието както на инфраструктурата, така и на въоръжението и техниката.

При изпълнението на поетите ангажименти към НАТО в рамките на изискванията на пакет “Цели за сигурност 2013” се отчита сериозно изоставане в сроковете и планираните дейности, в т.ч. и подготовката на формированията съгласно стандартите на НАТО.

Увеличението на парите за отбрана се свежда до...

един милион

Като се изключат средствата в централния бюджет за инвестиционните проекти, за осигуровките и покриването на минималната работна заплата, увеличението на средствата за отбрана се свежда до... един милион. Още повече че за тази година проектите са под една голяма въпросителна. Това означава, че тези 400 милиона може и да не постъпят в бюджета на Министерството на отбраната. Лошото е, че в голяма степен нещата зависят от непредсказуемата политическа ситуация у нас. А тя не предвещава повече средства. Единствено предвещава поне трима министри на отбраната, което едва ли е гаранция за по-добро.

Коментари

Задължително поле