Стартираха „Ученически игри 2019“ в Благоевград

Един месец безплатни прегледи за глаукома във ВМА

Емилиян Гебрев: Никога през живота си не съм ял рукола, кафе не пиех до 2017 г. Това е една добре планирана война срещу мен за физическо и икономическо унищожаване, каза предприемачът

Ангел Джамбазки: „Родител 1“ и „Родител 2“ е дискриминация, въведете пол „+безкрайност“

53-годишна жена загина при пожар в дома си в град Искър

Генералният мениджър на „Силвър Стар” в България Ролф-Юрген Заерле: Новите Мерцедеси изпреварват и самолети в технически план Предлагаме автомобили за по-малко от 500 лв. на месец, защото вярваме в сбъднатите мечти

Българин изчезна на остров Санторини

Горанов: Позицията на ГЕРБ за изборното законодателство се промени заради усещането, че се отдалечихме от хората

Александър Симов: БСП не влиза в политически договорки

Д-р Атанас Мангъров: Няма опасност за плода на бременната жена, болна от морбили

Как руса сервитьорка сервира капучино?

Данаил Кирилов, ГЕРБ: Оттеглихме промените в прага за преференциите в Изборния кодекс заради стабилността на държавата

Прокурор Русинова за случая в Нови Искър: Когато Георги е бил арестуван е говорил за МИ-6 и психотропни оръжия

Томислав Дончев: Решението за прага на преференциите беше грешка

Проф. Калин Гайдаров: До случая в Нови Искър е довело както развитието на състоянието на убиеца, така и вътрешни проблеми в семейството

В дните на траур МОСВ раздава скрито 11,5 млн. лв. на кухи НПО-та

Изпълнителната агенция по околната среда скандално пуска наново спряна поръчка, за да напълни джобовете на обръча „За да остане природа в България“

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е един от онези многобройни сенчести държавни органи, за които има омерта – никога да не се споменават и шефът им никога да не се сменя.

 

Битката на корумпирани еколози и чиновници за скандална поръчка за 11,5 млн. лв. продължава…

Под прикритието на националната трагедия в Хитрино Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е решила да прокара наново скандална поръчка на стойност 11,5 млн лв. за научни изследвания и теренни проучвания на местообитанията в България.

След серия обжалвания и редица нарушения на Закона за обществените поръчки обявената в края на август 2016 г. обществена поръчка на ИАОС бе прекратена. На 28 ноември 2016 г. тя е обявена отново – при същите условия! Парите ще се дадат за събиране на информация за разпространението на видовете в България, която след това ще се предаде на ЕК и на тази база да се установи:

 • Достатъчна ли е площта на мрежата „Натура 2000“ в България или тя следва да бъде увеличена?
 • Колко лошо е състоянието на видовете и местообитанията в България и ако е така, какви допълнителни ограничения и забрани следва да бъдат въведени?

Нагласена поръчка за нашите „зелени“ човечета

Именно поради тези причини кухите зелени НПО-та от коалиция „За да остане природа в България“ имат огромен интерес да спечелят поръчката, още повече че тя ще осигури дългосрочно финансиране на техния единствен и „изключително важен“ приоритет – как да аргументират превръщането на България в територия, която им позволява да рекетират всеки местен предприемач. Естествено, за да може кухи организации с некомпетентни и необразовани експерти да получат това финансиране, изискванията на МОСВ трябва да бъдат внимателно премислени. И Изпълнителната агенция за околна среда явно полага всички необходими усилия това да стане, след като не е променила нищо в условията за кандидатстване или в техническото задание:

 • Няма никакви изисквания към потенциалните изпълнители, достатъчно е те да са извършвали някакви теренни дейности, независимо за какъв период и с какъв обем, дори една оценка на въздействието на околната среда от изграждането на ферма би била достатъчна;
 • Не се изисква доказване на никакви финансови възможности от потенциалните участници – дори и да нямат един лев по банкова сметка, това не е проблем, тъй като само след два месеца от изпълнението на договора и без каквито и да било усилия те ще получат около 4 000 000 лв. без ДДС не като аванс, а като плащане за „реално извършени“ дейности;
 • Образованието на експертите не е никакъв проблем, стига да кажат, че могат да правят нещо и агенцията го приема за чиста монета.
 • Експертите, които ще трябва да вземат най-важните за държавата ни решения, не е необходимо да имат почти никакъв опит – 3 години броене на пеперуди в зоологическа градина е достатъчно.
 • Методиката за оценка на офертите на практика е най-ниската цена, тъй като тя само регистрира дали има текстове в определена насока, без оценка на същинското им съдържание или качеството на направените предложения. Такава отстъпка в цената биха могли да дадат единствено неправителствените „зелени“ организации, които вероятно нямат и намерение да провеждат теренни проучвания, а просто ще извадят стари данни, набирани по предходни проекти.

Удобно разпределени финанси – от данъкоплатеца според (не)възможностите, на еколозите според потребностите

На следващо място, финансовият ресурс е разпределен не случайно между отделните обособени позиции (8 на брой). Най-голям ресурс от 3 700 000 лв. без ДДС е концентриран в обособената позиция за птиците, вероятно поради факта, че един от експертите на ИАОС, участвал при разработването на техническите спецификации, е докторант именно по тази тема. Не е ясно как и защо агенцията е взела такова решение, при положение че при преглед на интернет страницата на БДЗП може да се установи колко много идентични проекти от същия вид са реализирани през последните години.

Към всичко това, нека добавим и факта, че регионалните инспекции по околна среда провеждат преброявания на птиците, тази година бе реализирано 40-ото. Освен това БДЗП набира данни за видовете птици от годишен мониторинг – не е ясно доколко тези данни са предоставени на МОСВ и ИАОС, но съществуват в тяхната „тайна“ база данни.

Къде се намират данните от предишните проучвания, платени със средства на европейския и българския данъкоплатец?

Явно не и в ИАОС, в противен случай едва ли агенцията щеше да заложи същите дейности и да предвиди този огромен финансов ресурс, който отгоре на всичко представлява двойно финансиране и едва ли би бил възстановен от Европейската комисия. Или просто това е ясно установена схема едни и същи данни да се продават по няколко пъти – практика, характерна за българските „природозащитни“ организации.

В същото време финансовият ресурс за мониторинг на природните местообитания е 3 058 750 лв. без ДДС, при положение че за тях няма каквито и да било методики за мониторинг или данни от мониторинг, а територията, на която следва да се извършат проучванията, е далеч по-голяма. По идентичен начин стои въпросът за безгръбначните животни, за които данните са изключително оскъдни и няма данни от мониторинг.

На всеки би следвало да е ясно, че при тези условия най-големи шансове да спечелят обществената поръчка имат същите природозащитни организации, които определиха мрежата „Натура 2000“ в България и заложиха живота и благосъстоянието на нейните граждани на картата на собственото си благополучие.

Изпълнителната агенция по околна среда – „свещеният“ цирей в МОСВ

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е един от онези многобройни сенчести държавни органи, за които има омерта – никога да не се споменават и шефът им никога да не се сменя. През ИАОС през годините минаха не само десетки милиони левове, но и някои от най-важните нормативни актове на екоминистерството –- същите, които дадоха възможност на псевдоеколози да унищожават не само българската икономика, но и българската природа.

Ще е изненада ли за данъкоплатеца да научи, че за повече от 20 години работа ИАОС все още не е изградила какъвто и да било опит и експертиза в провеждането на мониторинг на видовете и природните местообитания от „Натура 2000“:

 • В рамките на предходен проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по ОПОС 2007-2014, агенцията успя многократно да провали избора на изпълнители по обществените си поръчки. В крайна сметка успя да подпише договори само за част от тях, а получените резултати бяха скрити, за да не може никой да установи размера на провала.
 • Националната система за мониторинг на биоразнообразието е един от най-големите провали на агенцията. В нея са налети милиони левове по серия проекти, но на практика тя реално не съществува. Достатъчно е да се направи опит да се намери публична информация на интернет страницата на ИАОС и ще се установи, че освен указания и описания други данни няма, дори и в обобщен вид.
 • Единствените видове, за които се провежда мониторинг в рамките на Националната система за мониторинг на биоразнообразието, са мечката и дивата коза. Този мониторинг се извършва на доброволни начала и в него се включват служители на МОСВ, МЗХ и доброволци. Спорадично се провежда и мониторинг на няколко вида прилепи.

С начина, по който „управлява“ новия си проект за мониторинг, ИАОС залага поредната и най-голяма бомба в „Натура 2000“ в България, опирайки се на безотговорността на българското Министерство на околната среда и водите, чиято явно последна грижа е какво ще се случи след края на проекта. В противен случай със сигурност щеше да упражни правата си и да не позволи на подчинената си агенция да работи срещу интересите на държавата.

Последиците от безотговорното изпълнение на този проект могат да бъдат огромни – превръщането на огромни български територии в зони под сенчесто екозаконодателство, в което върлуват всякакви „зелени“ и държавни рекетьори.

И ако утре процентът „защитени“ зони в България стане 60 или 100%, тогава може би защитените видове ще бъдем всички ние, хората. Дано ни разрешат все пак да ловуваме като мярка за оцеляване…

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (27)

 1. Така краде бойко с айдуците си, никакви сантименти, лошият матриял да духа студена кладенчова вода. Но това не е предела им, бойко и айдуците му крадат още по-люто с още по-големи количества пари, но за сега ни спестяват реалните факти.

 2. Какво може да означават редовните среднощни разговори на будю с т белеф .

 3. Да започват с Панев-неграмотен, но за сметка на това айдук. После през А.Георгиева и така … старата мома.

 4. Поне ще се свърши нещо полезно с тези пари. Сумата не е голяма за предвидените изследвания, стига наистина да се извършат. Дайте да сравним със „санирането“, където потъват наши милиарди, на данъкоплатците (не европейски пари), а журналистите се правят, че нищо нередно не се случва!

 5. Що сега надничате на Бойко в канчето, а ? Гледайте там, как Той уволнява едни , дето пили и яли и музика слушали , в деня , когато той е заповядал да не се пие и яде !

 6. Тази статия да не е поръчана от Цеко и Ивайло от ПИБ. Не им се отвори парашута за нова писта и нов лифт на Банско.

  1. Скоро такива като тебе ще ядат бухалки в тиквите, защото на някой инвеститор ще му писне и ще ви подпука един по един. Трима като натроши, другите сами ще умрат от страх.

 7. В ИАОС не се работи нищо, излишна структура. Нисшите служители ходят на работа, за да си почиват, въртят любов, висшите-за да се обогатяват чрез далавери, комисионни и кражби.

 8. Тия еколози са суперкорумпирани типове, само пари търсят и хич не ги е еня за природата и дали ще остане. Екологичната им уж загриженост само прикрива любовта им към финикийските знаци

 9. Ето така изтичат парите ни!Затова няма пари за нищо и никого!Трябва ни работещо правосъдие за тези наглеци.

 10. Що ли неправителственият сектор да ни е читав? Ми то цялата ни работа такава……от сума ти време се знае, че при природозащитниците кранчето е пуснато на макс!

 11. Темата не е излишна, но когато става дума за „екологична загриженост“ и прахосване на милиони лева в Хитрино, или „Шейтанджик“ както са му казвали, може ли да се вярва, че има още място по тия земи за шейтани – дяволи, особено български еколози.

 12. Явно всеки камък от темелите и стените на Шейтанджик, гарата, къщите и всичко строено с посегателство от свещената ни величествена столица Плиска, трябва да си отиде на мястото. Не се знае още с какво, но чашата с шейтанджилъка вероятно е преляла, или е дошло време за разплата, но не с източване на милиони в кухи и хищни НПО-та, а с разплата за големите грехове по тези земи.

 13. Труд е сложил пръст в поредната рана в държавата, браво! Паразитите да се изхвърлят, хранилката им да се ликвидира!

 14. Хората на Пеевски нещо се ядосват и плямпат глупости. Явно Натура 2000 не е удобна и спира големи проекти, от които се лапат пари. 11 млн не е нищо за работата на толкова учени. Цяла Европа се съобразява и просперира с Натура зони, само тук било голям проблем за развитието. Не, че някой се спира да си построй частния ВЕЦ като е в Натура зона реката.

  1. Само как си се кръстил!? Ако бяхме правовова държава“зелените“ отдавна щяха да са в затворите! А що се отнася до Натура, това е абсолютна демагогия!

 15. А 10 млн за заплати на учените в БАН, за да стигнат поне половината на средната заплата в София – пари няма! А биологичен институт, или катедра в СУ биха могли да направят тези изследвания безплатно и професионално, за разлика от менте -експертите, гълтащи милиони….

  1. Точно си напипал проблема – „двоен аршин“ , който обяснява за какво става въпрос – хранене на „нашите“ негодници и съответно за осъществяването на мероприятието – корупция .

 16. Оп, оп! Тука нещо ми намирисва на нагласена работа. Нищо чудно процент от тея милиони еко-мошените да върнат като комплимент към някого в МОСВ.

 17. Онзи мошеник и национален предател Тома Белев вече трябва да е милионер, ама продължава да ламти за още – дали ще саботира гранична ограда, за да минават бежанци, дали ще изнудва родния бизнес и туризъм по-специално, дали ще прекъсва строежа на важни пътища за цялата държава – все едно, важно е пари да влизат в неговия джоб.

 18. Боже! Само този проект да е! В ИАОС работят само по “ проекти“ и обществени поръчки за лично благо! Да се разрови някой да се види какви пари се получават по тези сладки проекти и еврофондове!!!! Е кацата мед не е за всички, а само за избрани „висококвалифицирани“ експерти като изброените по горе, начело с главния счетоводител, които явно работят само ношем за да ги изкарат! Не спят, а се трудят!!!!

 19. Ех, този Прокопиев и неговото „зелено“ протеже Тома Белев! Крадат като за последно!

 20. Сигурно кухите НПО-та са свързани по някакъв начин с бащата на „зеления“ рекет у нас – Иво Прокопиев, нали?

 21. Голяма заблуда е, че зелените НПО-та в страната имат грижата за околната среда. Истината е, че единствената им дейност е „усвояване на средства“. А освен, че гледат само как да прилапат поредните кинти, въпросните НПО-та се занимават и с политика, изнудване и лобизъм. Абсурдно е и решението на ИАОС да възобнови спряната поръчка и да напълни гушите на псовдоеколозите!

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.