Доходност до 9,2% на парите за трета пенсия

Задължителните частни фондове осигуряват между 1,6% и 6,2%

Доброволните пенсионни фондове носят доходност между 3,8% и 9,2% за последните 12 месеца до 1 март, показват изчисления на “Труд” на база данните на Комисията за финансов надзор. Една от причините за тези добри резултати е ръстът на родната фондова борса. За една година основният борсов индекс SOFIX е нараснал с 12%, сочат данните на БФБ към 1 март. А голяма част от средствата в пенсионните фондове се инвестират в акции и облигации, търгувани на българската фондова борса, както и на международните капиталови пазари.

06.indd

В доброволните фондове гражданите се осигуряват по желание за трета пенсия - като надбавка към държавната пенсия и средствата, които ще получават на старини от универсалните пенсионни фондове, които са задължителни за работниците, родени след 1 януари 1960 г. Доходността на доброволните пенсионни фондове значително надвишава лихвите по банковите депозити на граждани, които вече се под 0,5% за година. Освен това с вноски за доброволно пенсионно осигуряване може да се пестят данъци. До 10% от годишният облагаем доход може да се внесат във фонд за трета пенсия, като върху тези средства няма да се дължи данък. Затова все повече хора правят доброволни вноски за да получават повече средства за старини. Но повечето вноски в доброволните фондове се правят от работодатели, които искат да задържат и поощрят служителите си. От общо 614,7 хил. души, които са осигурени в доброволните фондове, вноските на 418,4 хил. се правят от техните работодатели, сочат предварителните данни на КФН за 2017 г.

Доходността на универсалните пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват родените след 1 януари 1960 г., е между 1,6% и 6,2% за последните 12 месеца до 1 март. Оказва се, че те носят по-малка доходност от доброволните фондове. Но въпреки това натрупаните пари за старини в тях нарастват по-бързо от средствата на влог в банка.

Средно по 2872 лв. са натрупани по личните партиди на работещите българи за втора пенсия в частните пенсионни фондове, показват данни на КФН към края на 2017 г..

Коментари

Задължително поле