Еврокомисарят по околна среда Кармену Вела: В Пирин няма нарушение на европейското законодателство

"Ще следим какво се предприема в планината"

Според комисаря по околната среда Кармену Вела няма основание да се смята, че има нарушаване на европейското законодателство по отношение на Пирин и плановете за прокарване на втори лифт. Това Вела заявява в интервю за БНТ. Предлагаме ви целия разговор.

БНТ: Комисар Вела, българското председателство на Съвета на Европейския съюз започва с протести срещу строителни планове в планината Пирин. Каква е реакцията на Европейската комисия?

Кармену Вела - комисар по околната среда, морските въпроси и риболова: "Първо да започва с това, че планината Пирин е един много важен регион. Тя е уникална, част е от Натура 2000 и ако, не се лъжа, е в листата на ЮНЕСКО. Тя също така е и местообитание за важни животински видове. Когато става за мерки за запазване на околната среща и планове за управление на регионите в Натура 2000, властите трябва да са вземат всички мерки в съотвествие с европейското занодателство. Ние следим какво става във всички региони в Европа, които са част от Натура 2000 и ще следим и какво се предприема в Пирин".

БНТ: Европейската комисия ще предприеме ли действия срещу България, ако има нарушаване на европейски директиви?

Кармену Вела - комисар по околната среда, морските въпроси и риболова: "Да, ако европейските закони са нарушени. В момента нямаме основание да предприемаме каквито и да било действия срещу България, защото в момента няма нарушаване на европейското законодателство".

БНТ: Кои са най-важните въпроси от вашия ресор, който ще са в дневния ред на българското председателство?

Кармену Вела - комисар по околната среда, морските въпроси и риболова: "Работната програма в областта на екология за следващата година е много важна, залагаме много надежди на нея. Едно от най-важните неща по време на българското председателство ще бъде кръговата икономика. В рамките на кръгова икономика имаме стратегия за пластмасите, готвим и промени в директивата за питейната вода.

Кръговата икономика е един от приоритетите на тази Комисия. Ние постигнахме голям напредък в тази област. Преди Коледа Европейският парламент и Европейската комисия одобриха правила за отпадъците в съотвествие с плана за действие за кръговата икономика. Чакаме с нетърпение и българското председателство да даде нов тласък на кръговата икономика. Ключов елемент в плана за действие за кръговата икономика е стратегията за пластмасите. На 16 януари ние ще представим тази много важна стратегия. Когато говорим за пластмаси - това е огромен проблем не само за Европейския съюз, но и в световен мащаб. В Европейския съюз от 25 милиона тона пластмаса на година, които ние произвеждаме, по-малко от 30 процента се рециклират. Повече от пластмасите, които не се рециклират, се озовават в нашите океани и стават храна на рибите. После ние консумираме риба и това е се превръща в един дяволски кръг, който трябва да бъде прекъснат. В рамките на стратегията за пластмасата в момента се занимаваме предимно с пластмасовите опаковки - целта е до 2030 те да се се рециклират изцяло. Искаме да се увеличи количеството и качеството на рециклираните продукти. Ще се занимаваме с проблемите на еднократните торбички, микропластмасата и биоразградимата пластмаса. Стратегията за пластмасата ще се разглежда по време на вашето председателство.

Споменах и ревизията на директивата за питейната вода. Това е много важна директива, защото засяга всички граждани. Идеята е да предоставим на нашите граждани чиста питейна вода. Това е в съгласие с важна гражданска инициатива, свързана с правото на достъп до вода за всички европейски граждани. Министрите на екология ще обсъждат и екоиновациите и по-добра регулация. Това са само част от темите, които ще обсъждаме по време на българското председателство."

БНТ: Замърсяването на въздуха ли е най-големият екологичен проблем за България и за Европейски съюз?

Кармену Вела - комисар по околната среда, морските въпроси и риболова: "Замърсяването на въздуха е глобален проблем. Не само за България и Европа, но и за целия свят. Но нека се фокусираме върху Европа. Ние сме много загрижени, защото всяка година в Европа преждевременно умират 400 000 души заради лошото качество на въздуха. И тук не включвам хроничните заболявания, които нашите граждани развиват. Това е важен проблем, с който трябва да се справим, България също работи по този въпрос. Имаме правила, директиви, регулация, но това не е достатъчно. Всички държави членки трябва да правят повече. Не само България, но всички останали държави от Европейския съюз. България не е изключение. Очакваме форума, който министър Димов организира с подкрепата на Комисията за екоиновациите в областта на подобряването на качеството на въздуха. Този форум ще помогне не само на България, но и на другите държави членки да постигнат целите, които сме поставили”.

БНТ: Как България прилага европейското законодателство в областта на екологията?

Кармену Вела - комисар по околната среда, морските въпроси и риболова: "Уверен съм, че България ще продължи да подобрява прилагането на европейското законодателство. Разбира се, когато говорим за европейски правила и регулации, първата стъпка е транспонирането на тези закони. България е въвела повечето от тези закони правилно и навреме. Прилагането на европейските закони е предизвикателство за всички държави членки и ние ще подкрепяме България, както сме подкрепяли и другите държави. Ние извършваме контрол на прилагането на екологичните закони и норми. Оказваме не само техническа подкрепа. Има и фондове в рамките на програмата Хоризонт 2020. Когато говорим за законодателство в областта на екологията, не става дума за големи инвестиции и бюджети, а по-скоро за по-добра организация и планиране."

БНТ: Как се справя България по отношение на прехода към по-устойчива и зелена икономика?

Кармену Вела - комисар по околната среда, морските въпроси и риболова: "Говорим за кръговата икономика в нашето интервю. Именно тя представлява едно решение на два проблема - тя прави, от една страна, европейската икономика по-конкурентна, способна да създава работни места, да увеличава инвестициите, а от друга помага за разрешаването на екологичните проблеми. Имаме още много да правим, за да подобрим ефективността в някои държави членки, включително България. Но това означава, че България ще получи и големи икономически шансове, ако се справи с екологичните предизвикателства. Както казах става въпрос не само за инвестиции, но и за планиране, по-добро рециклиране и създаване и употреба на нови продукти."

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта