Живеем средно с 501 лв. на месец

Намалява потреблението на хляб, но ядем повече зеленчуци, месо и кисело мляко.

Делът на разходите за храна за първи път падна под 30%

Парите ни се увеличиха с 60% за 10 години

Заплатите осигуряват 55% от всички доходи

Българите живеят средно с 501 лв. на месец, сочат данните на НСИ. Сумата е доста малка, като се има предвид, че средната заплата надмина 1200 лв. Но ако в семейството има малко дете, пенсионер или безработен доходите на човек падат значително.

За 2018 г. средният годишен доход на човек е 6013 лв. като нараства със 7,6%, обявиха от НСИ. За последните 10 години (2009-2018 г.) средният доход на човек се е увеличил с 60%. Но като се вземе предвид инфлацията за 10-годишния период реалното увеличение на доходите е с 32,5%.

Заплатите осигуряват 55,5% от всички доходи в домакинството. Доходите от работни заплати в семейния бюджет през 2018 г. нарастват с 9,8% спрямо 2017 г., а увеличението им за период от 10 години е със 73%. На второ място по значение за изхранване на населението са пенсиите. Те имат дял от 27,3% от всички пари на домакинствата. Доходите от пенсии се увеличават с доста бързи темпове - с 11,2% спрямо предходната година и с 61,4% за период от 10 години. Голямото значение на пенсии за семейните бюджети се дължи не на това, че те са високи, а на големия брой пенсионери в страната.

Доходите от всички социални плащания (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и др.) формират 29,8% от общия доход на домакинствата през 2018 г. Излиза, че близо всеки трети лев в семействата идва директно от държавния бюджет.

Доходите от самостоятелна заетост формират 7% от семейния бюджет, като този дял остава без съществена промяна през последните 10 години (7,1% за 2009 г.).

Увеличението на доходите дава възможност на хората да ядат по-разнообразна храна. През 2018 г. намалява консумацията на хляб и тестени изделия средно на човек с 1,8 кг, както и на плодове с 1,2 кг. За сметка на това се увеличава потреблението на зеленчуци - с 2,7 кг на човек за година, на кисело мляко - с 1,7 кг, на месо - с 1,5 кг., и на безалкохолни напитки - с 1,2 литра. Като за първи път парите за храна падат под 30% от всички разходи на домакинствата. Освен това българите пият и пушат повече. В рамките на година е нараснало потреблението средно на човек на алкохол (от 28,9 на 31 л) и на цигари (от 656 на 674 броя).

 

За 10 години

Налозите нараснаха над три пъти

Разходите за данъци и социални осигуровки през миналата година средно на човек от домакинство са в размер на 738 лв., обявиха от НСИ. Те се увеличават с 13,9% в сравнение с 2017 г., но спрямо 2009 г. нарастват над 3 пъти. От една страна това е свързано с излизане на част от сивата икономика на светло. От друга страна обаче за това допринася и повишаването на някои налози, като например на осигуровките, на местните данъци и такси и т.н.

Оказва се, че за налози българите плащат почки колкото за наеми и битови сметки като например за ток, вода и парно - 787 лв. на човек на година.

За алкохол и цигари българите харчат повече (4,1% от всички разходи), отколкото за жилищно обзавеждане и поддържане на дома (4%).

Коментари

Задължително поле