Законопроектът за ВиК е цъкаща бомба за общините и гражданите

На свое заседание НСОРБ остро реагира на подготвения закон и гласуваха единодушно своето отрицателно становище. Те написаха и писмо до служебния премиер и министъра на МРРБ, в което подробно са изложили мотивите си.

Общини, ВиК оператори и държавни институции с отрицателно становище

Ако се приема в този вид, то десетки институции ще сезират Конституционния съд

Законопроектът за ВиК , така както е написан, не дава решения на проблемите във водния сектор, няма финансова обосновка, има огромни технически абсурди и нарушава редица права. Ако се приеме в този вид ще възникнат още проблеми в сектора и няма да донесе нищо добро нито за общините, нито за гражданите на държавата. Това е общото становище на институциите, които дадоха отрицателно мнение за проекта за Закон за ВиК на общественото обсъждане, което се проведе тези дни. А те са Съюзът на ВиК операторите, МОСВ, КЕВР, БАН, ВиК инженери, Омбудсмана, кметове на общини, НСОРБ и други.

Общото мнение в отрицателните становища е, че законопроекта предвижда на практика унищожаването на общинските ВиК дружества. Той е като цъкаща бомба и няма да донесе нито положителна реформа в сектора, нито услугата за хората ще се подобри, напротив цените ще скочат неоправдано и ще се задълбочат проблемите.

“Ние категорично възразяваме по предложенията за задължително законово окрупняване на обособените територии и лишаване на общинските съвети от правомощията да притежават и управляват собствените си дружества. Това са дружества, чиито активи са изградени изцяло с наши усилия. Това окрупняване ще доведе до поскъпване цената на водата за гражданите, а също и инвестициите за развитие на ВиК мрежата в общините рязко ще намалеят. Според заложените в закона предложения, общинските ВиК дружества трябва да се слеят с държавните и на територията на страната да останат единствено 28 държавни ВиК дружества. В тях общините ще имат определен дял, но на практика няма да имат право да влияят върху процеса на взимане на решения, защото държавата ще притежава най-големия брой от гласовете. Това мнение изразиха от НСОРБ.

“Най-важното е, че не се отчитат реалните нужди в общините. Нито едно държавно ВиК дружество не може да реагира на конкретната ситуация по места. Всички сме наясно, че цената на водата трябва да се осъвремени, но прекомерното повишаване, което предлагат, не е оправдано. Само общинският съвет може да вземе решение какъв да бъде социалният праг на поносимост.

Върви се към изцяло монополизиране на сектора и централизация, което противоречи на цялостната стратегия за децентрализация, приета от всички министерства, както и на европейските политики, коментира и кметът на община Петрич Димитър Бръчков. От НСОРБ заявиха, че ако се приема в този вид законопроекта, те ще сезират Конституционния съд.

Ето и основните акценти в отрицателните становища по законопроекта:

- Основната промяна, предвидена в законопроекта, е налагането на задължително окрупняване на ВиК операторите, като само един ВиК оператор (осъществяващият дейност в областния град) ще може да предоставя ВиК услуги в цялата област, като по този начин общинските дружества ще прекратят съществуването си.

- Срокът за предложения и становища по Законопроектa беше до 14.12.2022 г. Стандартният срок за подаване на становища е 30 дни, докато в конкретния случай е предвиден 14-дневен срок, който се използва само при “изключителни случаи”. В случая не са налице форсмажорни обстоятелства, които да обосноват наличието на “изключителен случай”, налагащ нуждата от съкратен срок за обществени консултации. Както е предвидено и в предварителната оценка на въздействието - проектът засяга правата и законните интереси на всички български граждани. По тази причина администрацията на Министерски съвет е дала изрични препоръки срокът да е поне 30 дни, но МРРБ не са се съобразили с препоръките.

- Липсва какъвто и да е финансов анализ към законопроекта/мотивите, независимо, че е предвидено цялостно преструктуриране на сектора, ликвидиране на общинските ВИК дружества, но и създаване на нова администрация - постоянен регулаторен орган, различен от КЕВР.

- Новата уредба е противоконституционна - налице е противоречие с конституционните принципи за собственост и местно самоуправление. Проектът съдържа задължение за предаване на ВиК системите и съоръженията - общинска собственост на Асоциацията по ВиК, която да ги предаде за стопанисване и експлоатация на избрания ВиК оператор на обособената територия - т. е. предвидени са задължителни разпореждания с имущество, собственост на Общините, без да се отчете желанието на собственика и интереса на териториалната общност.

- Липсва сравнително-правен анализ на ВиК моделите на управление в други държави-членки на ЕС - не е ясно защо точно този модел е избран и се цели законодателното му налагане без обществена дискусия със заинтересованите лица - във Франция, Финландия, Румъния, Австрия и др. държави-членки този модел не се прилага.

- Предвижда се задължително прилагане на модел на управление, който е стартирал през 2009 г. и към момента не е завършен и не е показал видими резултати в консолидираните области. Видно от публичните сравнителни анализи на КЕВР, консолидираните области, в които ВиК операторът в областта обслужва всички потребители, по никакъв начин не изпъкват като изпълнение на показателите на качество и финансови резултати спрямо общинските ВиК оператори.

- Не са налице изрични законови изисквания в европейската нормативна уредба във връзка с консолидирането. То е предвидено в стратегически документи и не е обосновано с подробен анализ.

- Съществена последица от приемане на Законопроекта ще бъде драстичното и икономически необосновано повишаване на цените за ВиК услуги на жителите на засегнатите общини. Потребителите ще бъдат принудени да заплащат цена на ВиК услугите с от 50до 100% (в зависимост от конкретния регион) по-висока от настоящата цена.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Репортажи