Минеков обяви въздух за паметник на културата

Празното пространство на преден план е обявено за недвижима културна ценност.

Сградата никога не е била тютюнев склад

Служебният министър подменя целия състав на специализирания съвет за опазване на недвижимите културни ценности преди решение за несъществуваща сграда

Акциите на чиновниците са съпътствани от дирижирани роднински протести

“Минеков има световен принос. Той ще остане в историята като човекът, който обяви въздух за паметник на културата”, коментира пред “Труд news” Стоян Стоянов, представител на “Кепитъл Холдинг Груп” - фирмата, която служебният министър на културата обвини, че руши тютюнев склад, който е паметник на културата в Пловдив. 28 дни след като полусрутената сграда е бутната, а теренът е разчистен Велислав Минеков на инат и в нарушение на Закона за паметниците на културата обявява празния терен на бул. “Христо Ботев” №51-53 за паметник на културата.

Преди да бъде премахната сградата изглежда така.

Преди това, в края на август, Минеков организира нощна акция, при която скъса ограничителни ленти и нахлу в частния имот на фирмата, сниман от няколко телевизии, свикани за представлението му. Пред камерите той обяви, че няма да допусне събарянето на тютюневите складове в Пловдив, които са не само част от историята на града, но и на страната.

В цялата история, скалъпена от Минеков, се оказа, че няма нищо вярно. Тютюневият склад по документи се води селскостопански склад, който три пъти е преобразуван ту в магазин, ту в автомивка, ту в кафе-клуб. Освен това, последните собственици преди да закупят сградата проверили дали не се води някакъв паметник - с местно или национално значение. “Поискахме от продавачите да ни дадат документ, че нито една от сградите в имота не е паметник на културата. И го получихме”, разказаха от фирмата-купувач.

Имотът е купен от “Кепитъл Холдинг Груп” на 30 декември 2021 г. Той е на границата на “Историческа зона Филипопол-Тримонциум- Пловдив”. Когато имотът се намира в гранична зона, той може да бъде съборен по всяко време, без да се изисква разрешение и без съгласуване с контролен орган, сочат правилата.

На 1 август 2022 г. “Кепитъл Холдинг Груп” вкарват в община Пловдив План за безопасност и здраве и план за управление на строителните отпадъци, необходими за стартиране на премахването на две сгради в имота. На 12.08.22 г. Главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов, праща писмо до НИНКН (без да се изисква подобно нещо по закон), с което уведомява НИНКН, че фирмата започва дейности по премахване и разчистване на отпадъци на сгради в собствения си имот. На 16.08.22 горното писмо пристига в НИНКН и светкавично, още на следващият ден НИНКН изпращат отговор до арх. Ахрянов в което казват, че в имота няма сграда-недвижима културна ценност, но, че уведомяват община Пловдив, с писмо от 16.08.22 г.(същия ден, в който получават сигнала от Ахрянов), че НИНКН започва производство, да декларира въпросната сграда, като недвижима културна ценност.

На 18 август община Пловдив съгласува двата плана на холдинга и от този момент няма никакви законови пречки за събарянето на сградите.

На 24 август започва събарянето.

На 25 август съпругата на шефа на НИНКН Петър Петров, видната протестърка Петкана Бакалова, с няколко фигуранти от ДБ правят опит за разпъване на жива верига край терена. Самият Петров, в работно време се включва в протеста, организиран от жена му.

На 30 август в “Кепитъл Холдинг Груп” пристига писмо-уведомление, в което има два различни документа с един и същ изходящ номер от Министерство на културата. В единия документ, МК уведомява холдинга, че е постъпило предложение, на следващия Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), да декларират сграда с идентификатор 56784.522.764.2, като единична културна ценност и, че имат 7 дневен срок, да се запознаят с документите по преписката, както и да правят писмени възражения във връзка със започнатото производство.

Във втория документ (със същия изх. номер) информират, че съветът, в който ще се разглежда предложението за деклариране на сградата, като национална културна ценност, ще бъде на следващия ден, от 10:00 ч. На практика фирмата няма никакво време да подготви защитата си.

Съветът, свикан по спешност, в нарушение на правилата взема решение сградата да се обяви за недвижима културна ценност. Любопитна подробност е, че Минеков подменя целия състав на съвета преди това спешно заседание. Старият съвет е разпуснат. Пред новия, който се провежда онлайн, са представени данни, че сградата е разрушена, предложено е членове на въпросния съвет да посетят имота и на място да се запознаят с промените, защото сградата, която показват по време на заседанието, вече не съществува.

На 1 септември Минеков прави поредна показна акция. По време на разрушаването той два пъти посещава терена, шефът на НИНКН Петър Петров, също два пъти е там. От фирмата няколко пъти казват на Минеков, че ако смята, че разрушават недвижима културна ценност, следва да издадат заповед за спиране разрушаването на сградите, в съответствие с разпоредбите на закона за културно наследство. Такава заповед не е издадена. През нощта на 1 срещу 2 септември служебният министър нахлува в имота и пред телевизионни камери твърди, че няма да позволи да се разруши сградата, която вече е разрушена. Това е установено с констативен протокол, който е нотариално заверен. Там е посочено, че сградите са премахнати изцяло от поземления имат и на мястото има само строителни отпадъци.

На 20 септември 2022 г. е издаден нотариален констативен протокол, в който е посочено, че сгради с идентификатор 56784.522.764.1 и 56784.522.764.2 са напълно премахнати и физически и документално-направена е справка в Службата по геодезия, картография и кадастър, посочено е, че вече няма строителни отпадъци и имотът е напълно празен и изравнен.
На 14 октомври 2022 г. Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив издава скица на имота, която показва, че върху него няма никакви сгради.

Четири дни след това - на 18 октомври министерството на културата издава и подписва заповед, в която декларира несъществуваща сграда, с несъществуващ кадастрален номер-56784.522.764.2, като Единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от ново време, с категория-местно значение.

Факсимилета от констативен протокол, че сградите са премахнати и скици преди и след премахването

Какво каза служебникът по време на акциите в града под тепетата

- Случващото се е не само беда за архитектурата и историята на Пловдив, но и желание за удар върху служебното правителство.

- Бранете си града и историята! Не трябва да се допуска това, не трябва да се остави така, а да се изпълнят всички предписания! 

- Единственото, което ни остава е да се обърнем към съда. Законовите правомощия ще дойдат след окончателното разпореждане с мое решение.

На 1 септември 2022 г. през нощта

- Аз ще остана тук. Ще извикам полиция. Това е унищожаване.

- Тютюневият град още през 200 година беше определен като резерват.

- Статутът на сградата е част от резерват. Паметник на културата от местно значение.

- Сградата е културна ценност.

- Утре в пет часа пак ще съм тук. Надявам се да има и граждани, които милеят за Пловдив!

Окръжна прокуратура Пловдив: Няма нарушения при събарянето на сградата

Сградата не е била паметник на културата

Сградата на бул. “Христо Ботев” 51 в Пловдив, която бе съборена в края на август 2022 г., не е била паметник на културата към момента на разрушаването є. Това е заключението на Окръжна прокуратура-Пловдив от 11.11.2022 г., която е образувала проверка във връзка с разрушаването на сгради в Тютюневия град.

Преписката е образувана на 1 септември 2022 г., като прокуратурата се е самосезирала по публикации в медиите. Снети са обяснения на представители “Кепитъл Холдинг Груп”, собственик на склада на бул. “Христо Ботев” 51. По проверката са работили служители на Икономическа полиция, които на 3 и 4 септември са направили снимки и справки за фактическата ситуация в района. Установено е, че сградата на “Кепитъл” е разрушена изцяло.

По преписката е разпитван и директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство арх. Петър Петров. Той е заявил, че към датата, в която са издадени планове за безопасност и здраве, на базата на която собствениците на сградата я събарят, складът не е имал статут на паметник на културата.

На 2 септември НИНКН е изпратил предложение за актуализиране на режима на опазване на “Историческа зона Филипопол- Тримонциум - Пловдив”.

Снети са обяснения и от главния архитект на града Димитър Ахрянов. Архитектът посочва че в периода 2019 - 2021 г. администрацията на община Пловдив е оказала сътрудничество и помощ на експертите от НИНКН поради намаления брой служители на института, но след това искане за съдействие не е постъпвало. Той потвърждава, че общината е издала План за безопасност и здраве на “Кепитъл Холдинг груп” на база на предоставена и проверена документация.

Аналогично е заключението и на Районна прокуратура, които също са извършвали проверка във връзка с получени сигнали за разрушаване на тютюневи складове.

За съжаление среднощните визити на министъра на културата проф. Велислав Минеков, както и на директора на НИНКН арх. Петър Петров се оказаха абсолютно безпредметни и безрезултатни. Пред руините на склада арх. Петров заяви, че събарянето е неморално, но за сметка на това се оказа напълно законно. Заключенията на прокурорската проверка показват, че отговорността за събарянето на складовете е единствено и само на държавата, която не си е мръднала пръста да промени статута на сградите в продължение на цели 10 години.

Нахлува в чужд имот без разрешение

Истината за заплахите за живота на Минеков

На 1 септември Минеков нахлу в частния имот на премахнатите сгради и обеща да ги обяви за културни ценности.

На 13 септември Велислав Минеков подава официални жалби до МВР и Прокуратурата на Република България (ПРБ) заради заплаха за убийство покрай скандала с тютюневите складове в Пловдив.

“Искат да спасят разрухата със стрелба”. “Нощес в 1:05 ч. излезе с широк материал. От този материал разбираме колко полезни са тези срутвания и колко вреден съм аз като министър, защитаващ историята и националната култура...”, разказва професорът.

“Но в едно изречение има едно нещо много странно: там се казва, че е трябвало да бъда застрелян. Точно това което чувате, но вижте, по чудо още не съм застрелян”, обясни Минеков.

“Заплахите” срещу Минеков се оказаха в коментар на в. “Банкеръ” “Министерството на културата е вредно за живота на Тютюневия град”. Там е казано следното: Служебният културен министър Велислав Минеков по никое време през нощта скъса “едни” предупредителни ленти и нахлу в чужд имот - без да поиска разрешение от собствениците му, без да разполага със “съответния” съдебен акт и без да е придружен от дежурни полицаи и дежурен прокурор. Всички тези “реквизити” в случая - заедно или по отделно - са абсолютно задължителни, защото, ако някой от тях липсва, служебният министър със сигурност ще бъде осъден за самоуправство. Черният хумор настрана. Ако действието се развиваше в САЩ, той като нищо щеше да бъде застрелян в условията на неизбежна самоотбрана и нахлуване в чужда собственост без разрешение. Както обаче гласи едно от най-дежурните български оправдания - тука е така! Тоест - всеки има право да прави каквото му хрумне, стига да е на власт дори и за девет седмици и половина. На снимката - в качеството си на длъжностно лице, министър Минеков нахлува в чужд имот без разрешение, без съдебна заповед и без да е придружен от представители на МВР и дежурен прокурор. При това - в извънработно време и без собствениците на имота да имат дори смътна представа какво се случва зад гърбовете им.

От “Кепитъл холдонг груп” питат министъра

1. Подал ли е служебният министър на културата Велислав Минеков жалби до прокуратурата и МВР, както твърди пред медиите? 

2. Ако е подал официални жалби, какви са резултатите от извършените проверки? 

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Репортажи