Минималната пенсия нараства до 620 лв.

През тази и през следващите три години е планирано увеличение на пенсиите, включително и на минималната, по “швейцарското правило”.

Поне 672 лв. през 2027 г.

Разходите за изплащане на пенсии се увеличават до 11,2% от брутния вътрешен продукт

Таванът на пенсиите от 3400 лв. остава поне още три години

Минималната пенсия ще стане 580,57 лв. от 1 юли тази година и 618,89 лв. от средата на 2025 г. Това става ясно от Конвергентната програма на България, където е направена прогноза за икономическото развитие и провежданите управленски политики през следващите три години. Конвергентната програма на България се изпраща в Брюксел, за да покаже в каква посока е предвидено развитието на страната.

В периода 2024-2027 г. е предвидено пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, да се индексират ежегодно от 1 юли по така нареченото “швейцарско правило”) - с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от инфлацията през предходната календарна година. Със същите проценти от 1 юли всяка година ще бъдат увеличавани и размерите на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с тях пенсии и добавки, пише в Конвергентната програма.

В бюджета за настоящата година вече е предвидено увеличение на пенсиите с 11% от 1 юли. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне от 523,04 лв. на 580,57 лв. От средата на следващата година прогнозата е прилагането на “швейцарското правило” да доведе до увеличение на пенсиите с 6,6%, като минималната ще стане 618,89 лв. От средата на 2026 г. и 2027 г. увеличението на пенсиите ще бъде съответно с 4,6% и 3,8%, като минималната ще достигне съответно 647,36 лв. и 671,96 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии за целия период 2024-2027 г. е предвидено да остане на сегашното ниво от 3400 лв. От началото на настоящата година максималният осигурителен доход беше увеличен на 3750 лв., но размерът на максималната пенсия остана без промяна. През периода 2025-2027 г. е планирано увеличение на максималния осигурителен доход, става ясно от Конвергентната програма. Но не е посочено конкретно увеличение. От Министерство на финансите още през мината година се опитаха да разработят формула за ежегодно автоматично вдигане на максималния осигурителен доход, но в крайна сметка беше приет прага от 3750 лв. и беше оставено при гласуване на бюджетите за следващите години да бъде решаван какъв ще бъди максималният осигурителен доход.

През следващите три години е планирано да продължи увеличението на минималния осигурителен доход и на минималната заплата. Това ще доведе до ръст на приходите в бюджета от данъци и осигуровки върху доходите на хората, но поне засега не е предвидено вдигане на тавана на пенсиите, а само индексиране на пенсиите по “швейцарското правило”.

През настоящата година много хора ще получат още едно увеличение на получаваните пенсии, освен индексирането с 11 на сто от 1 юли. От средата на годината размерът на така наречените “вдовишки” добавки се увеличава от 26,5 на 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга.

Пред тази година разходите за пенсии ще нараснат с 2,482 млрд. лв. спрямо миналата година и ще достигнат 10,4% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. През 2027 г. разходите за пенсии ще нараснат до 11,2% от БВП, но след това делът на разходите за пенсии от БВП ще започне постепенно да намалява, достигайки 9% в периода 2042-2050 г.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари