Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев пред „Труд“: Другото лято очаквам договор за новите изтребители

Експертите ще предложат, но правителството ще реши какъв самолет ще купим

Каква е съдбата на модернизационите проекти за превъоръжаване на армията? Кога ще има договор за покупка на новите изтребители? Ще има ли ново увеличение на заплатите във войската с 10% до края на тази година, каквито слухове вървят сред военните? Достатъчен ли е бюджетът за отбрана за 2019 г. и ще стигнат ли парите, за да бъдат решени най-належащите проблеми на Въоръжените сили? По всички тези основни за войската теми разговаряме с военен №1 генерал Андрей Боцев.

- Г-н генерал, готова ли е военната експертиза с оценките на подадените 4 оферти за нов изтребител, тъй като

сроковете приключват скоро?

- Нека уточня - създадената със заповед на премиера съвместна работна група (СРГ) за анализ на офертите за изтребителите включва специалисти с различна експертиза, не само военна. Сроковете са прогнозни и при такива комплексни проекти, където отсрещната страна е държава, а не компания, не винаги могат да се спазват стриктно. Първият от тях изтече на 30 октомври и СРГ представи предварителен протокол за работата си, но процедурата е двустепенна и сега е ред на политико-военната група да проведе разговори със страните с цел подобряване на техните оферти.

- Защо няма да се оповестява крайният резултат в протокола от работата на комисията, както обяви зам.-министър Атанас Запрянов? Не е ли възможно това да стане без да се разкриват детайли заради класифицираната информация? Просто да се каже тази оферта е най-изгодна за България поради следните аргументги и нищо повече?

- Както вече казах, процесът е двустепенен. Изнасянето на информация на този междинен етап е нежелателно. Сами разбирате, че обявяването на този етап коя оферта е най-добра за България малко или много обезсмисля преговорите за подобряване на цената. Целта е да получим оферти с най-добрите условия за страната ни.

- Защо трябва да им втора политико-военна комисия? Нали премиерът обяви, че изборът ще направят самите пилоти, тъй като те ще летят на самолетите. Това наскоро потвърди и военният министър - че изборът ще е професионален, а не политически. Оказва се, че се говори едно, а се прави съвсем друго?

- Бойният самолет е оръжейна система, която има много аспекти. Само част от тях са свързани със способностите на самолета - боен товар, боен радиус, маневрени характеристики и т.н. Всеки един от предлаганите самолети в пълна степен отговаря на утвърдените тактико-технически и оперативни изисквания, т.е. с всеки един от тези самолети българските пилоти ще могат да изпълняват задачите си. Другите не по-маловажни аспекти са свързани със съвместимост, поддръжка по време на целия жизнен цикъл, възможности за индустриално сътрудничество и развитие на българската икономика, стратегическо партньорство и т.н., а това е поле за експертиза на други специалисти. Именно затова анализът и оценката на офертите са организирани на две нива - експертно (СРГ) и политико-военно (политико-военна група). За разлика от първата, в която влизат представители само от МО, във втората комисия вече има и представители на ниво заместник-министри на други институции и агенции. Относно избора на изтребител мога да кажа, че експертите ще предложат какво да се придобие, но решението за закупуване е на правителството.

- Очаква ли се да има възражения от Италия, защото по всяка вероятност нейното предложение няма да се класира, тъй като е за употребявани изтребители, докато политическото ръководство на държавата излъчваше послания, че ни трябва само нов самолет. А това не е посочено изрично в параметрите на проекта, гласуван от парламента. Подготовката на една оферта за конкурса струва около 1 млн. долара. Не се ли получава нелепа ситуация: италианското правителство е подведено и е изхарчило напразно тези пари?

- Парламентът е определил, че следва да се изпратят запитвания за нови и употребявани самолети. Какъв тип самолет ще бъде избран и от коя държава, е въпрос на преценка на правителството - финансова, икономическа и военна, на базата на предложението от СРГ. Когато има конкурс, ще има и оферти, които няма да бъдат избрани. Всяка държава, участваща в конкурса, е наясно с това, така че не очаквам възражения.

- Ясно е, че до края на годината няма да има сключен договор за доставка на нови изтребители. Какъв е реалният срок това да се случи?

- Според мен най-реалистично, като се отчитат темповете за работа с държавите и сложността на договора или договорите, тъй като може да е повече от един, е да се очаква, че към края на първата половина на следващата година, вероятно май-юни, ще бъде подписан договор за доставка.

- Защо се бави изпращането на писма до държавите с искане за предложения за проектите за новите бойни машини за пехотата и новите патрулни кораби за ВМС?

Писма до държавите с искане за предложения по проекта на Военноморските сили са изпратени на 9 ноември, а за бойната машина на Сухопътните войски предстои до стане до края на този месец, след като подпишат министрите на отбраната и на икономиката. Сега завършва работата по тактико-техническите задания. Целта на това доработване е да се отстранят и най-дребните неясноти по отношение изискванията към машините и да не се допусне двусмислие или тълкуване на изискванията.

- Доволен ли сте от проектобюджета за армията за 2019 г.? Реалното увеличение ще е с малко над 82 млн. лв, като изключим средствата за модернизационните проекти, тъй като са от централния бюджет, а уверенията бяха, че увеличението ще е поне с 200 млн. лв?

- Финансовите средства, с които реално се увеличава проектобюджетът на армията за 2019 г. са 223,189 млн. лв. и са следните: в направлението „Разходи за персонал“ - 84,192 млн. лв., наложено от промяната на размера на минималната работна заплата; за осигуряване на подготовката на въоръжените сили - 88,666 млн. лв., с които ще се закупят горива и бойни припаси, за стартиране на част от проектите за модернизация от Портфолиото от проекти на МО - 48,034 млн. лв., с които ще се финансират мероприятията по пакет Цели за способности 2017 и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС; за субсидии на висшите военни училища - 2,297 млн. лв.

- Тези 84 млн. лв. ще стигнат ли за увеличение на заплатите на военните с 10% следващата година и за назначаване на нови кадри за попълване на вакантните места? До края на годината остават по-малко от 2 месеца, ще има ли ново увеличение на възнагражденията от 10%, освен това, което бе от 1 януари? Колко души се планира да бъдат приети догодина на служба?

- В бюджета на МО за 2019 г. се предвижда увеличение на разходите за личен състав с около 84 млн. лв., които ще са достатъчни за повишаването на заплатите на военнослужещите и цивилните служители от 1 януари следващата година с 10%. До края на тази годината няма да има друго увеличение на възнагражденията. През 2019 г. са осигурени финансови средства за попълване на незаетите до този момент от предвидените за 2018 г. 1300 свободни места в армията. За следващата година за попълване на други вакантни длъжности не са предвидени финансови средства.

- Планираните капиталови разходи за 2019 г. са същите като тази. Това означава ли, че ще останат нерешени проблемите, свързани с ремонта и поддръжка на бойната техника и липсата на резервни части, гуми и акумулатори за транспортната?

- Капиталовите разходи за догодина са завишени с 48,034 млн. лв., част от които ще бъдат за ремонт и обслужване на въоръжението и техниката. Разходите за резервни части, гуми и акумулатори за „транспортната“ техника, както я нарекохте, не са капиталови, а са по линия на направление „текуща издръжка“, която в предложения проектобюджет е завишена. Финансовите средства за ремонт и поддръжка на техниката и придобиване на необходимите резервни части, гуми и акумулаторни батерии през 2019 г., ще решат частично проблемите по поддържане и възстановяване на бойната и транспортната техника, но все пак имаме добро начало.

- Защо армията не е усвоила отпуснатите средства за 2018 г. в размер на над 7 млн. лв. за учения и тренировки? Това е посочено в отчетния доклад на МО за полугодието - изразходвана била само една трета. Констатира се още, че подготовката в армията ни е под средните стандарти в НАТО. Не го твърдя аз, а го пише в доклада, качен на сайта на МО.

- Отчетеното в доклада на МО за полугодието е вярно. Системата на подготовка на Въоръжените сили е такава, че основните учения, изразходващи голямо количество ресурси, са през второто полугодие на календарната година, основно септември - ноември. Те се провеждат с излизане на голямо количество бойна и спомагателна техника на полигони и учебни полета. Изразходва се голямо количество гориво-смазочни материали /ГСМ/ и боеприпаси, както и допълнителни ресурси за личния състав. За първото полугодие проведените учения, които изискват по-сериозен финансов ресурс са били 46 бр., от които 26 са на море. Основно големите войскови маневри и учения с по-голям ресурс от хора и материални средства се проведоха през октомври или са в момента. С тяхното планово провеждане ще завършат и съответните етапи за сглобяване на формированията и ученията, които разходват по-голям финансов ресурс за годината, ще са над 200, от които с рота - над 130, с батальон - над 20 и на море над 50. В края на годината целият отпуснат лимит ще бъде усвоен напълно. Подготовката ни наистина е под изискванията на стандартите, които налага членството ни в НАТО. Тези различия са основно за дните на море за плавателния състав и изискванията за необходимите летателни часове за пилотите от авиационните бази. Стремим се да осигуряваме достатъчно ГСМ за изпълнението на тези стандарти. Но има и други причини - нуждаем се от резервни части, техниката е амортизирана и не позволява ефективна експлоатация. С придобиването на нови образци бойна техника за Сухопътните войски, с модерни кораби и самолети за останалите два вида въоръжени сили, както и с повишаване на средствата от държавния бюджет за отбрана, се надявам тези стандарти да бъдат постепенно достигнати.

- Колко са незаетите места в системата на отбраната? Често обикновени хора ме питат реално колко ни е армията и се чудя какво да им отговоря?

- Непопълнените щатове в момента за военнослужещи са около 5700 бр. За изпълнение на възложените мисии и задачи Въоръжените сили поддържат обща численост не по-малко от 37000 и не повече от 40000, както е записано в програмата за развитие на отбранителните ни способности.

- Един въпрос, г-н генерал, който ви засяга пряко - става дума за пенсионерите под пагон. Вас също ви атакуват по тази линия бивши политици. Тази ситуация се случва за първи път в армията ни, но тя е резултат на реформата в социалния кодекс, който направи миналото правителство на същата партията, която и сега управлява. Твърди се, че се е създало напрежение, тъй като действащият офицерски корпус се е разделил на пенсионери и всички останали. Имате ли такова усещане? Има ли сега опасност със закона за бюджета догодина тези военнослужещи да бъдат съкратени, както ще стане в МВР- там ще бъдат уволнени 250 души, което обяви вътрешният министър? Как ще коментирате персоналните нападки на някои, да не им споменавам имената, към вас, че сте пенсионер и сте начело на армията?

- Запознат съм с тезите на някои политици, които опитват да прилагат принципа „разделяй и владей“ за лични амбиции. Висшият команден състав работи единствено с рационални аргументи, в които човешкият фактор е най-важен. Ще уточня, че военнослужещите се пенсионират, когато достигнат пределната възраст за заемано звание, съгласно военния закон. Споменатото законосъобразно право е социална компенсация, която им предоставя Кодексът за социално осигуряване, когато отговарят на определени условия. То също е и мярка, подпомагаща усилията на държавното, политическо и военно ръководство за справяне с най-болезнения проблем във въоръжените ни сили - некомплекта от личен състав. Към настоящия момент броят на незаетите места, както вече споменах, достига около 5700 души. Не е вярно, че срещу ползвалите това си право военнослужещи има напрежение. Това са инсинуации на споменатите хора и лични амбиции. Бих искал да предупредя, че ако се прокара подобна точка между първо и второ четене на Закона за бюджета и се освободят хората, ползвали това си право, ще се нанесат непоправими щети на националната ни сигурност и отбрана. България е една от малкото държави в НАТО, където пределната възраст за определено звание е най-ниска. В 90% от армиите на нашите партньори в Алианса максимално дълго и в пълна степен се използват капацитетът и професионализма на командирите с опит. Няма да правя деление между себе си и всички останали военнослужещи, избрали да използват социалното обезщетение. Не се засягам лично. Боли ме от името на всички български жени и мъже под пагон, които имат желание и възможност да продължават да носят достойно службата си. С тяхното самочувствие и достойнство не бива да се допускат спекулации! Щом декларираме, че работим за силна и мотивирана българска армия. Накрая ще добавя, че за да стигнеш и да си наистина подготвен за определени позиции - като началник на отбраната, например, трябва да преминеш през отделните нива на военната пирамида. Този път е дълъг и изисква време, практиката показва около 35-37 години. Възрастта не е порок, тя носи разум и осъзната отговорност.

Нашият гост

Генерал Андрей Боцев е роден на 26.11.1959г. в гр. Гоце Делчев. Завършил е висшето военно училище “В. Левски” във В. Търново, Военна академия “Г.С. Раковски”, както и генерал-щабния факултет на академията. Изкачил е най-високото стъпало на армейската йерархия,като е започнал от командир на взвод и е преминал през всички основни командни длъжности в бойните части. Семеен с две деца.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта