Омбудсманът сезира министъра на енергетиката за високите сметки за парно

Въпреки че много столичани очакваха сметките за парно този отоплителен сезон да са по-ниски, „Топлофикация София” ги сюрпризира с над 50% по-високи суми за отопление за ноември.

Омбудсманът Диана Ковачева сезира енергийния министър Теменужка Петкова заради десетките писма на граждани, които протестират срещу високите сметки за парно за м. ноември и средното им увеличение с 29% спрямо същия период на миналата година.

"До омбудсмана постъпват жалби срещу "Топлофикация София“ ЕАД, свързани с неочаквано високи сметки за топлинна енергия за м. ноември 2020 г. Обърнато е внимание върху прекомерно повишаване на специфичния разход на енергия за подгряване на 1 куб.м топла вода, както и за значително нарастване на дела на енергията, отдадена от сградната инсталация. Гражданите настояват за изясняване на действителните причини за драстичното повишаване на сметките за отопление и топла вода, което напълно подкрепям“, подчертава Ковачева.

Тя допълва, че в условията на извънредна епидемична обстановка, когато доходите на домакинства намаляват, не бива да се допуска неоснователно завишение на сметките за парно отопление.

Омбудсманът информира енергийния министър, че във връзка с неочаквано високите сметки за топлинна енергия за м. ноември 2020 г., начислени от "Топлофикация София“ ЕАД на битови клиенти, вече се е обърнала към председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за проверката им.

"Подчертах, че те са доказателство за необходимостта от спешно намаляване на цените на топлинната енергия още от 1 януари 2021 г. за всички битови клиенти на топлофикационните дружества с основно гориво природен газ, за което призовах още на 14.12.2020 г. При реална цена на газа за месеца - 28,21 лв./мВтч, гражданите са заплащали на "Топлофикация София“ ЕАД за горивото по 30,04 лв./мВтч. Надплащането е налице не само за м. ноември 2020 г., но и за цялото второ полугодие на 2020 г.“, категорична е омбудсманът.

В писмото си до Петкова обществената защитничка подчертава, че също така е призовала КЕВР и за промени в Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, в сила от 22.05.2020 г. Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Наредбата ограничава възможностите за изменение на цените до един път на 6 месеца по време на регулаторния/ценовия период.

"Отправих препоръка към КЕВР да извърши извънредна проверка на "Топлофикация София“ ЕАД относно спазването на чл. 5, т. 4, 5, 6, 7 и 8 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София” EАД на клиенти в град София“, пише още омбудсманът.

Диана Ковачева настоя и пред енергийната министърка да се извърши извънредна проверка на "Топлофикация София“ ЕАД във връзка със спазването на задълженията й за осигуряване на непрекъснато и ефективно топлоснабдяване чрез поддържане на абонатните станции.

"Искам да обърна внимание и върху предстоящото въвеждане на дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение, което безспорно е в интерес на потребителите на топлинна енергия. Това ще сложи край на прогнозните сметки. В тази връзка очаквам и становището на Министерство на енергетиката относно възможностите за подпомагане на енергийно бедните домакинства за преоборудване на жилищата им с дистанционни уреди“, написа в заключение омбудсманът.

Коментари

Задължително поле