Плащаме такса „вход“ с данъка за жилището

Съседите спорят най-много колко да плащат за общите части и искат нови правила за по-ефективното събиране на таксите. Снимка: Булфото

Без право да продадем апартамента си, ако дължим пари за чистачка и асансьор

Частни съдебни изпълнители срещу неизрядни съседи

Дължимите суми за чистачка и ремонт на общите части в блока да се плащат от неизрядните съседи заедно с местните данъци и такси в началото на всяка година. Това е едно от предложенията, които са получени в Министерство на регионалното развитие и благоустройството за промени в Закона за етажната собственост. Събираемостта на сумите, разпределението на таксите и поддържането на реда, тишината и чистотата в блока са основните проблеми при управлението на етажната собственост, става ясно от постъпилите предложения на граждани и браншови организации в рамките на обществено обсъждане на промени в закона.

Апартаментът да не може да бъде продаван или отдаван под наем, ако не са платени дължимите такси за поддръжка и ремонт на общите части във входа, е едно от направените предложения. Като друга мярка за събиране на месечните суми се предлага при нежелание за плащане на част от живущите в блока, дължимите пари за чистене на входа или ремонт на асансьора да могат да се събират с помощта на частен съдебен изпълнител. Освен това съседите искат да могат да глобяват недобросъвестните си комшии, а санкцията да е в размер на 5% от минималната работна заплата, което към момента прави 28 лв. Апартаментите, които нямат свои представител на общото събрание, да бъдат лишавани от право на глас относно общите части на блока за срок от 5 години, настояват още граждани.

Средствата от таксите за почистване, ремонт и поддръжка да се отделят в специална банкова сметка на етажната собственост за по-голяма отчетност на разходите и ограничаване на злоупотребите, настояват още включилите се с предложения граждани. Има и различни идеите за това как трябва да се определят събираните месечни такси – дали според броя на живущите или процентно според дяловете в общите части. Разгорещени са споровете и за това дали трябва живущите на 1-я и 2-я етаж да плащат такса за асансьора. Една от идеите е задължителното ползване на асансьора с чип, за да е ясно кой точно трябва да плаща за движението между етажите.

 

Само със съгласие на комшиите

Отдавате дома под наем през Airbnb

Отдаването под наем на апартаменти през платформи като Airbnb и Booking да става само след уведомяване на етажната собственост и съгласие от страна на съседите, предлагат граждани. При подобна практика да се дължи петкратно по-висока такса за поддръжка и ремонт на общите части във входа, настояват още комшии. Според други всички наематели в блока трябва да плащат предварително депозит, който да се използва при разрушаване на общи части от тяхна страна. Сред предложенията има и идея въобще да не се събират пари за бъдещи ремонти във входа, тъй като собствеността може да се смени и някой да плаща за ремонт, който ще се извърши когато той вече не живее в етажната собственост.

28 лв. на месец за общите части

За всеки член от домакинството да се плащат по 5% от минималната работна заплата на месец за поддържане на общите части в етажната собственост, предлагат граждани. При сегашната минимална заплата от 560 лв., това означава по 28 лв. на човек на месец. А при 4-членно домакинство това прави по 112 лв. на месец за чистене на стълбището, поддръжка на асансьора и общи ремонти. Предложенията са внесени в рамките на обществено обсъждане на промени в Закона за етажната собственост. 2/3 от сумата да отиват за ремонт и обновление, а останалите пари да са за управление и поддръжка, предлагат граждани. Една от идеите за изчисление на дължимите такси за входа на блока е те да представляват 1/12 от годишната сума, плащана като местни данъци и такси за съответния имот.

Заплатата на домоуправителя без удръжки

Заплатата на домоуправителите да бъде освободена от данъци и осигуровки искат граждани с промени в Закона за етажната собственост. Те настояват управляващият етажната собственост и негов заместник да се избират за срок от 3 години. Предлага се общото им възнаграждение да бъде в размер на 1% от минималната работна заплата от всеки имот във входа, или 5,60 лв. на месец от апартамент. При средно 22 апартамента във вход събираната сума ще бъде 123,2 лв. 75 % от събраните пари, или в случая 92,4 лв., ще получава домоуправителят, а 25%, или 30,8 лв. - неговият заместник. Събираната сума ще е допълнителна към плащаните от домакинствата средства за чистене на входа, поддържане на асансьора и ремонти на общите части.

Ако ги храниш зад блока

Уличните котки част от семейството

Уличните животни като котки, кучета и гълъби да се регистрират на хората, които ги хранят и за тях да се плаща такса за поддръжка на общите части на блока колкото за човек от домакинството. Това са част промените в Закона за етажната собственост, направени от граждани. Причината да се плаща и за уличните котки са натрупвани „изпражнения и паразити“. За животните, които не подлежат на извеждане, също да се плаща такса, искат съседи. При отглеждане на опасни бойни породи кучета в апартамент да се изисква писмено нотариално заверено съгласие от всички членове на етажната собственост е друго от предложенията. Комшии искат да се ограничи броят на отглежданите домашни любимци до едно. Според други съседи обаче такса за кучета не бива има. „Биологично е невъзможно едно домашно куче само да използва асансьора“, се казва в мнението.

 

Коментари

Задължително поле