Председателят на ЦИК Камелия Нейкова, пред „Труд“: Две флашки от машините тръгват по различен път

Имаме изисквания за допълнителни мерки, които гарантират сигурност и прозрачност на компютърната обработка на данните от вота

При повреда на машина, само ЦИК разрешава гласуване с бюлетини

Две седмици преди извънредните парламентарни избори разговаряме с председателя на ЦИК Камелия Нейкова. Питаме я има ли пряка връзка между сериозния отказ на българите да гласуват и машинния вот, както u основателни ли са притесненията, че изборните резултати могат да се фалшифицират. Смятам, че не машините са причина за ниската избирателна активност. Избирателната активност би следвало да се обвързва с посланията на политиците, които би следвало да успеят да ни убедят да ги подкрепим, категорична е Нейкова пред „Труд“.

- Госпожо Нейкова, какви са очакванията ви за активността на изборите?
- Не мога да прогнозирам каква ще бъде избирателната активност, това зависи доколко участниците в изборите са успели да убедят хората да отидат да дадат своя вот за някой от тях.

- Функция ли е избирателната активност на машинното гласуване?
- Не бих направила такава корелация. Ще дам пример с изборите през 2021 г. Да, избирателната активност в различните избори беше по-ниска, но не бих казала, че това е свързано единствено с машинното гласуване. Машинното гласуване бе въведено с измененията в Изборния кодекс, които са в сила от 1 май миналата година. Като нещо ново този вид гласуване е нормално да предизвика известно недоверие. Но аз имам приятели, които не отидоха да гласуват, защото се притесняваха от епидемичната обстановка поради ковид. Не искаха да бъдат на място, където има различни хора, независимо от предприетите мерки. На вота през лятото миналата година много хора не гласуваха, заради това, че изборите съвпаднаха с планираните отпуски. В ЦИК, заедно с МРРБ се опитахме да открием секции там, където хората почиват, но до такова решение не се стигна. Много пъти съм казвала, че се оказва по-лесно българите да гласуват извън страната, отколкото в нея. Смятам, че не машините са причина за ниската избирателна активност. Избирателната активност би следвало да се обвързва с посланията на политиците, които би следвало да успеят да ни убедят да ги подкрепим.

- Как се чувствате в ситуацията, в която България е единствената страна в Европа с изцяло машинно гласуване?
- Аз се чувствам като председател на ЦИК, който трябва да прилага закона, такъв какъвто е приет от законодателя. И ви уверявам, че ЦИК полага всички усилия да организира предсрочните парламентарни избори освен в съответствие с всички законови срокове и процедури, но и по начин, по който да протекат спокойно и сигурно за избирателите.
 
- Основателни ли са притесненията на хората, че вотът може да бъде манипулиран чрез машините?
- Бих казала: не. От миналата година ЦИК постепенно разширява мерките които гарантират сигурността на машинния вот. За предстоящите избори машините, които ще проверяват трите институции - Министерството на електронното управление (МЕУ), Българският институт по метрология (БИМ) и Българският институт по стандартизация (БИС), бяха избрани на случаен принцип. ЦИК предостави всички серийни номера на машините и трите институции изтеглиха жребий. В момента върви процедура по установяване на съответствието на машините и софтуера с изискванията на закона и техническата спецификация. Предвиждаме да се осъществява пряк контрол от ЦИК в склада, където се извършват подготвителните действия с машините за гласуване.

- Кой ще извършва този пряк контрол?
- ЦИК с нашите IT експерти.

- Колко от членовете на ЦИК са софтуеристи, или са завършили информатика?
- В ЦИК софтуеристи няма и причината да няма, е че в Изборния кодекс не съществува подобно изискване. Затова ползваме експерти. Този път те са ни предложени от министъра на вътрешните работи, в качеството му на вицепремиер, на когото е възложено да отговаря за изборите, както и от асоциа­ции по информационни технологии.

- Тези софтуеристи от частни фирми ли са, или са университетски преподаватели?
- Има и университетски преподаватели.

- Да не се окажат отново свързани с определени политически партии, затова ви питам.
- Всички външни лица, които работят с ЦИК, минават на проверка през МВР и ДАНС и едва тогава ЦИК ги ангажира.

- Онези специалисти от миналите избори, за които ДАНС ви предупреди, че не е добре да използвате отново, бяха ли проверени от МВР и ДАНС?
- Тези специалисти не са ангажирани в момента от ЦИК. Причините можете да потърсите извън ЦИК, в ДАНС - органът, който прецени, че не е целесъобразно те да бъдат ангажирани. Ще уточня защо сме използвали въпросните експерти. Те ни бяха предложени от МС, от Държавна агенция „Електронно управление“ и от БАН. Така че предложенията идвайки от тези институции, ЦИК не подлага на съмнение, че тези институции са направили съответните проверки.

- Защо се наложи ЦИК отново да стигне до услугите на „Сиела“?
- Наложи се ЦИК отново да покани „Сиела“ за техническо обслужване и логистика на вота на 2 октомври. След изборите през ноември м. г. започнахме да се подготвяме самостоятелно да организираме изборите, защото аз и колегите смятаме че това е работа на държавата. И е редно ЦИК да ги организира самостоятелно. За това е необходим административен капацитет, човешки ресурси, логистична база. Стъпка по стъпка може би ще стигнем до времето, когато самостоятелно ще можем да ги организираме. В началото на тази година имаше два пъти частични избори, които ЦИК организира самостоятелно. Използвахме само външна IT експертиза. Ние обявихме конкурс за попълване на нашето IT звено, но не се явиха кандидати, нямаше никакъв интерес. Сега търсим вариант да предложим по-високи възнаграждения, така че да има интерес за работа в ЦИК и отново ще обявим конкурса за тези няколко позиции. Организирахме частичните избори самостоятелно, но е много различно когато работиш със 100 машини и когато са 11 000. Предвид обема и времето до изборите... 60 дни преди изборите са толкова малко време! 

- Как цяла ЦИК не може да се справи, а една „Сиела“ може и то не за 60 дни, а за 30?
- Само да не забравяме, че „Сиела“ едва ли работи със собствен кадрови ресурс и не ползва външни изпълнители. Човешките ресурси, които ползва „Сиела“ - набирането на 2 500-3000 техници, това едва ли са служители на „Сиела“, но това е задължението на изпълнителя - да осигури техниците и изпълни всички възложени дейности.

- Защо ЦИК не може да направи това?
- Опитахме, точно за тези избори. Имаше среща с всички министри, които имат отношение към организацията на изборите. Към министерство на транспорта пратихме всички наши изисквания, свързани с логистика и техническо обслужване. Мислихме, че „Български пощи“ могат да осигурят логистиката на територията на цялата страна. От отговора който получихме се разбра, че техните възможности не са достатъчни. Отделно потърсихме IT експерти във всички държавни ведомства, където смятахме, че такива има. Предложение дойде единствено от министър Демерджиев и ние ангажирахме хората, но те са малко. Оказа се, че липсват ресурси за обезпечаване на машинното гласуване, а времето напредваше. И това доведе до покана към „Сиела“. Ние поканихме и производителя - „Смартматик“, но той не се отзова. Още миналата година предложихме да има пряк договор между ЦИК и „Смартматик“, но те отказаха.

- Кой ще параметризира машините?
- Изпълнителят - „Сиела норма“.

- Каква е причината параметризирането да не се извършва от държавната фирма Информационно обслужване и Министерството на е-управлението?
- Това е тема, която не веднъж е повдигана. „Информационно обслужване“ са записани в Изборния кодекс като изпълнител на компютърната обработка на данните от гласуването. Те са в края на процеса и от дружеството смятат, че не е редно да бъдат и в неговото начало и всичко да бъде съсредоточено в едни ръце. По отношение на министерството на е-управлението, те са контролен орган, те удостоверяват техническите устройства и софтуера. Контролен орган да прави параметризирането не е редно. Миналата година ДАЕУ твърдеше, че категорично не могат да се намесят в този процес. Опитали сме да ползваме и техни експерти. Те ни подпомагат в други дейности, свързани с флаш паметите. Когато флашките пристигнат в ЦИК, данните от тях се извличат и се записват на външен носител, който се съхранява в ЦИК, за да могат флаш паметите да се използват за следващи избори.

- Кой контролира „Информационно обслужване“ в процеса на обработване на данните от изборите?
- Във всяка РИК има изчислителен пункт на „Информационно обслужване“. Контролът на място във всеки изборен район се извършва от съответната РИК. Такъв изчислителен пункт има и в ЦИК. В него се въвеждат повторно всички данни, които са въведени в РИК. Контролът тук се осъществява от ЦИК. За тези избори имаме изисквания да се предложат допълнителни мерки, които гарантират сигурност и прозрачност на тази компютърна обработка.

- Бихте ли обяснила какви конкретно са тези мерки?
- Технически ми е сложно да ги обясня, но те ще станат ясни много скоро, като подпишем договора с „Информационно обслужване“. Ще ви дам един пример - двете флаш памети от машините за гласуване вървят по различен път - запечатват се в два различни плика - едната отива в изчислителния пункт на „Информационно обслужване“, а другата неразпечатана идва в ЦИК, след което от нея се извличат отделно резултатите и се сравняват данните от двете флаш памети.

- А защо протоколите не се качват веднага след края на изборния ден?
- Това не се предвижда от Изборния кодекс. Те могат да се качат веднага, след като бъдат обработени от „Информационно обслужване“.

- Машините и до ден днешен се пазят в частен склад, а договорът с фирмата е изтекъл. Може ли машините да се окажат на улицата?
- Засягате тема, с която ежедневно съм ангажирана от началото на тази година. За съжаление, към настоящия момент не мога да кажа, че е решено по начина, по който изисква закона. Според Изборния кодекс ангажимент на Министерския съвет е съхранението на машините за гласуване. ЦИК осъществява контрол върху съхранението. В края на миналата година служебният кабинет с премиер Стефан Янев взе решение, според което до намирането на помещение държавна собственост, ЦИК е длъжна да съхранява машините в частния склад. Охраната бе възложена на МВР, което отговорно и надеждно ги охранява. Договорът бе до края на юни. Събрали сме огромен обем документация, която сме изпращали до министъра на финансите, до министър-председателя и до министъра на отбраната. Писали сме до министъра на отбраната, защото имотът който бе предложил служебния кабинет бе на военното министерство. При идването на Драгомир Заков решението бе отменено, защото имотът не бил с отпаднала необходимост. Министерството на отбраната имаха готовност да предложат друг имот, на който не беше направен оглед от институциите по отношение на всички необходими мерки за сигурността на съхранениe. Редовният кабинет започна от нулата. Имаше периоди, в които всеки ден съм търсила контакт с премиера и с министъра на финансите по този въпрос. Писахме писма, но до края на юни, когато изтече договорът нищо не се случи. Сегашният служебен кабинет се ангажира от ден първи да търси имот, който да бъде държавна собственост, но към днешна дата такъв не е осигурен, но има проект за решение на МС, ЦИК да продължи да съхранява машините в частен склад до намирането на имот държавна собственост.

- Т. е. ще продължите да плащате по 100 000 лв. наем на месец?
- Наемът не е 100 000 лв. До тази сума се стига, когато има избори, защото всяко движение на машина е свързано с допълнително заплащане. Наемът, в месеци без избори е между 45 000-47 000 лв.

- КС е казал в решението си за допустимост на машинното гласуване, че трябва да има механизъм за проверка. Кажете как се извършва проверката?
- Проверката за съответствие се извършва от Министерство на е-управление и от институтите по метрология и по стандартизация. Те имат методика, одобрена от трите институции. ЦИК обмисля и още една проверка - след като бъдат подготвени машините, може би първо ще стане с машините за гласуване в чужбина, на случаен принцип да се направи проверка, дали в тях е инсталирана удостоверената софтуерна версия за машинно гласуване.

- След колко време излизат резултатите от проверките в секциите за съответствие между разписките в кутиите и машинния протокол? Миналият път бяха обявени след изтичане на едномесечния срок за обжалване на резултатите.
- Резултатите от проверките, които извърши ЦИК бяха обявени в срок. От изборите през ноември, всички протоколи с броенето на протоколи от контролните разписки бяха качени на страницата на ЦИК, незабавно, едновременно с протокола на секционната комисия. Преди да дойдете аз проверих дали е така, във всички секции са качени резултатите. На нашата страница е качен протокол за проверка в три секции в София, за които се твърдеше, че има разминаване между контролните разписки и машинния протокол, ние изискахме разписките от РИК, направихме комисия, която ги преброи физически и установи, че няма разминаване в данните от гласуването, а е допусната грешка при броенето от СИК.

- Какво ще стане ако дефектират машини за 2, 3 и повече часове, след като изборния ден не може да се удължава по такава причина. Няма ли опасност да се ограничи упражняването на избирателното право от гражданите?
- Това не може да се случи. ЦИК в тези случаи разрешава да се премине към хартиени бюлетини, за да не се бави изборния процес. В договора с изпълнителя има задължение, ако има техническа неизправност, тя да бъде отстранена до 20 минути. Ако това време продължава, или неизправността е неотстранима, се съставя протокол между техника и секционната комисия, изпраща се незабавно в ЦИК и ЦИК незабавно го разглежда и дава решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

Нашият гост
Камелия Нейкова е юрист с над 30 години професионален опит, по- голямата част от него е свързан с административна дейност и управление на човешки ресурси, процесуално представителство и правно обслужване.

С избори се занимава от 2001 г., като оттогава до 2009 г. е била председател или секретар на РИК или ОИК - Русе. В периода 2010-2014 г. е била експерт към Народното събрание във връзка с приемането на Изборния кодекс.

През 2009 г. е назначена за член на ЦИК за избиране на народни представители и на ЦИК за избиране на членове на Европейския парламент от Република България. Става член на ЦИК отново през 2014 г. с мандат до 2019 г., като през този период е и говорител на комисията. През 2021 г. е избрана за председател на ЦИК, като преди това е работила като законодателен референт в Народното събрание.

Била е наблюдател на избори и референдуми в други държави.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта