Прокурор Христина Лулчева-Гугуманова, говорител и заместник окръжен прокурор на София, пред „Труд news”: Наказателният ни процес страда от прекомерен формализъм

Законодателят трябва да създаде един експертен орган, на който да бъдат възлагани по досъдебните производства експертизи от различни области

Две от най-тежките катастрофи у нас се разследват от Окръжна прокуратура-София – в тунел „Ечемишка“ и край Своге, при която загинаха 20 души. Какви трудности срещнаха прокурорите, какво отличава тези дела, какво е необходимо да се промени в законодателството, за да има по-бързо правосъдие при инциденти на пътя, както и  по какви други престъпления работят окръжните прокурори разговаряме с прокурор Христина Лулчева-Гугуманова, говорител и заместник окръжен прокурор на София.

- Прокурор Лулчева, две големи дела на Окръжна прокуратура-София попаднаха в последния месец във фокуса на общественото внимание – делото за смъртта на жена в тунел „Ечемишка“ от 2017 г. и това за катастрофата с автобус с 20 загинали край Своге през 2018 г. Защо разследването по тези два случая отне толкова години?
- Действително разследването по двете дела продължи  с години. Но това са две от сложните дела, които са наблюдавани от Окръжна прокуратура – София. Положи се безпрецедентен труд от страна на наблюдаващите прокурори, за да съберат необходимите доказателства. И по двете дела бяха повдигнати обвинения за престъпления по транспорта. Но това, което отличава тези дела от други, по които се разследват пътнотранспортни произшествия, е че, тук имахме и друга линия на обследване на причините за настъпване на резултата и обвинения не се повдигнаха само на водача на пътното превозно средство, каквато е трайната практика до момента, а и на лица, пряко ангажирани с поддръжката и ремонта на пътните съоръжения. При делото „Ечемишка“ обвинения се повдигнаха на длъжностни лица от АПИ, които е трябвало да информират УС на АПИ за изключително лошото състояние на тунела, като е трябвало да бъде подновена антикорозионната защита на металното съоръжение. И тъй като това не е сторено, предвид силната корозия на металната конструкция се е стигнало до падането на осветителното тяло.

Обвинения по делото „Своге“ също бяха повдигнати на длъжностни лица от АПИ, които са знаели, че пътят е хлъзгав, защото са били  сигнализирани за това многократно и не са предприели нужните мерки. Установихме при разследването, че пътят е хлъзгав. При строежа му са използвани материали, които не е трябвало да бъдат влагани (например варовик вместо скала) и такива, при които има отклонение в размера – използваните камъни при изграждането на пътя са с по-малък размер от заложения по рецепта. 

- И делото „Ечемишка“, и делото „Своге“ обаче бяха връщани на прокуратурата. Какви нарушения твърди съдът, че са допуснали наблюдаващите прокурори и съобразихте ли се с бележките на съдиите?
- Разбира се, че ще се съобразим с дадените указания от съда и прокурорите ще ги изпълнят. Тук е мястото да отбележа, че не винаги сме съгласни с решенията на съда, но те са задължителни за нас и винаги ще ги изпълняваме. И за двете дела основанията, поради които те бяха върнати на прокуратурата, са искания на съда за повече яснота и  конкретика при описването на фактите в обвинителния акт и при формулирането на обвинението, което е повдигнато на конкретните лица. Съдът прие, че са налице съществени процесуални нарушения и прокурорите следва да ги отстранят. Това са две изключително тежки дела, наложи се наблюдаващите прокурори да навлязат в една територия на правото, която не е изследвана до момента при пътнотранспортни произшествия. При разследването е установено, че са налице нарушения, които се намират в пряка и непосредствена причинна връзка с настъпването на резултата. Част от тях по Закона за движение по пътищата, а останалите по други закони, например Закона за устройство на територията. Наказателният ни процес страда от прекомерен формализъм и тези две дела са ярък пример за това.

- Казвате, че формализмът в процеса и нуждата от време за събиране на огромния обем от доказателства бавят работата на прокуратурата по такъв тип дела. Има ли практика по други подобни случаи в Окръжна прокуратура-София – за колко време приключват такива процеси обичайно?
- Наказателният процес е доста формален, защото преминава през множество отделни етапи, за да се стигне до същинския акт на съда, какъвто е присъдата. Доказателствата се събират на етапа на разследването, което е досъдебната фаза на процеса, след това отново същите доказателства се проверяват и в съдебната фаза на процеса, който вече е същинският етап. Прокуратурата има ръководна роля в досъдебната фаза, но тя е само подготвителна и нейното предназначение е пряко насочено към следващата фаза – съдебната. Това, което правим на съдебна фаза, е отново да бъдат събрани и оценени повторно всички доказателства и от съда, т. е. преповтаряме отново всички действия. Завишени са и изискванията, които съдът поставя към формата на обвинителния акт, което често се явява и причина за връщането му на прокурора. Понякога ние се съгласяваме с изводите на съда, в други случаи не, и когато не сме съгласни упражняваме правото си на протест. Давам пример с делото „Ечемишка“. Съдът счита, че са допуснати нарушения на досъдебната фаза и поради това прокурорът не е подал протест против връщането на делото на Окръжна прокуратура-София. Преценил е, че едно обжалване на решението на съда ще доведе неминуемо до забавяне на разглеждане на делото допълнително с два, три, а дори и повече месеци, докато апелативният съд се запознае с цялото дело и се произнесе. Затова прокурорът ще отстрани указаните нередности и отново в най-бързи срокове ще изготви нов обвинителен акт и ще внесе делото в съда. Бързината на разследването и срочността са пряко обвързани с предмета на самото дело. Например дело за подкуп може да бъде изработено и внесено в съд в рамките на 3 до 4 месеца, а друго дело за подкуп да продължи година. Всичко зависи от предмета на делото и доказателствата, които в конкретния случай трябва да бъдат събрани. Полагаме максимални усилия да работим колкото е възможно по-бързо. Ето например Окръжна прокуратура-София внесе обвинителен акт в двумесечния срок на разследването, при това за катастрофа с тежък резултат. В този срок бяха събрани доказателства спрямо шофьора на товарната композиция и тъй като той беше задържан под стража, се внесе и обвинителният акт в съда. За непредпазливи престъпления максималният срок за задържане не може да продължи повече от 2 месеца, затова прокурорът и разследващият полицай извършиха много бързи действия, за да съберат нужните доказателства. Тук особена роля и заслуга за това имаха автоекспертите, които успяха да се справят с поставените им кратки срокове и да представят заключението по възложената автотехническа експертиза, което се случва изключително рядко. Обикновено по дела за пътнотранспортни произшествия чакаме експертизата с месеци, а понякога и година.

- Какво според Вас е нужно да се промени в законодателството, за да можем да постигаме по-бързо правосъдие при инциденти на пътя? В момента изглежда нещо генерално куца.
- Делата с пътнотранспортни произшествия са т. нар. експертни дела. Едно такова дело не може, а и няма как, да бъде решено без по него да бъде възложена и изготвена автотехническа експертиза. Вещи лица в областта на транспорта следва да дават заключение като посочат причините за произшествието. Огромна е липсата на вещи лица – автоексперти. Трудно се намира вещо лице, което веднага да се заеме с възложената му задача. Те са прекомерно натоварени и работят из цялата страна. Но ние не можем да решим делото без такава експертиза. Затова минава продължително време, в което реално не се извършват никакви действия по разследването, тъй като делото се намира при вещите лица. След като експертизата е готова, едва тогава прокурорът преценява налице ли е нарушение на правилата за движение, от кого е допуснато и пр. Често се сблъскваме и с отказ на вещите лица. В тези случаи ни се налага да се обърнем към друго вещо лице, което също е свързано с време. Как се намират вещи лица за една сложна комплексна експертиза в областта на металознанието, строителството и технология на строителството и високо напрежение, например? Необходима е ясна и решителна стъпка от страна на законодателя, за да се създаде един експертен орган, на който да бъдат възлагани по досъдебните производства експертизи от различни области. Това ще повиши срочността на разследването, а и пострадалите ще получат бърза защита и охрана на правата им.

- Големият брой на смъртоносните инциденти на пътя за съжаление е придружен и от немалък брой на битовите убийства напоследък. В края на май Окръжна прокуратура-София съобщи за убийството на 57-годишен мъж, чийто останки бяха намерени в с. Новачене. Докъде стигна разследването?
- Да, Окръжна прокуратура София ръководи разследването по дело за  убийство на мъж от с. Новачене, общ. Ботевград. Убийството стана в средата на месец май т. г. и до момента сме събрали не малък обем от доказателства, назначени са няколко експертизи на Национален институт по криминалистика, които са изготвени. Очакваме в най-спешен порядък заключенията и по други експертизи. Интерес представлява една от експертизите – антропологична, по която трябва да бъдат съединени 32 части от тялото на починалия, които намерихме на местопроизшествието, за да докажем, че именно това е пострадалият. Първоначално имахме затруднения и с установяването на самоличността на починалия. Обвиняемият е в следствения арест. Повдигнато му е обвинение за умишлено убийство и максималният срок за задържане за това престъпление е до осем месеца. До тогава наблюдаващият прокурор трябва да е приключил разследването и да е внесъл делото с обвинителен акт в съда.

- Изглежда като че ли зачестяват престъпленията срещу личността и срещу собствеността – насилие, изнасилвания, блудства, грабежи. По какви подобни дела работи Окръжна прокуратура-София?
- До момента образуваните производства са 71 от началото на годината. Докато за 2023 г. те са били 132 и 175 за 2022 г.  Става въпрос само за регистрираните случаи на престъпления против личността, за които е постъпил сигнал. Не така стои статистиката при престъпленията против собствеността, където имаме увеличение. Само от началото на настоящата година делата за престъпления против собствеността са толкова, колкото са били за цялата 2023 г. и цялата 2022 г. Традиционно наблюдаваме много дела с предмет пътнотранспортни произшествия и това е съвсем закономерно, тъй като в района на ОП-София попадат три магистрали с много интензивен трафик, особено в летния сезон. Поради намиращите се на наша територия много промишлени и производствени бази, разположени в Софийска област, голям е делът и на делата за смърт, поради нарушаване на правилата за правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, делата при т.нар. „професионална непредпазливост“. Наблюдаваме и дела за „контрабанда“, тъй като в района ни попада и граничен пункт (ГКПП Калотина). Тази година влезе в сила осъдителна присъда за контрабанда на 42 кг хероин по внесен обвинителен акт на прокурор от Софийска окръжна прокуратура, а виновното лице беше осъдено на 10 години лишаване от свобода, което в момента изтърпява наказанието си в Софийския затвор. Разнолики са престъпленията, по които работим прокурорите в Окръжна прокуратура-София. Постигнахме осъдителна присъда спрямо подсъдим по дело за участие в престъпен сговор за внасяне на компютърни данни в платформа за криптотърговия с цел облага, като стойността на криптовалутата е над 3 млн. лева. Присъдата е от 10 юни 2024 г. и е на Софийски градски съд, но както посочих делото е внесено и обвинението е защитено от прокурор от ОП-София. Независимо от предмета на делото и от това какви доказателства е нужно по конкретното дело да съберем, ние работим, съзнавайки цялата отговорност, която носим по силата на професията и ще продължим да го правим по най-добрия възможен начин, уповавайки се на закона. 

Нашият гост
Прокурор Христина Лулчева-Гугуманова е завършила Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Започва кариерата си като адвокат през 2004 г., а след това работи като старши разследващ полицай в ОДМВР Пловдив. От 2015 г. до 2017 г. е прокурор в Окръжна прокуратура-Видин. От 2017 г. е назначена като прокурор в Окръжна прокуратура-София. От 2022 г. до настоящия момент е заместник окръжен прокурор на София и говорител на Окръжна прокуратура-София.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта