Русия забранява финансирането на протести от чужбина

Владимир Путин подписа федерален закон, забраняващ финансирането на митинги и демонстрации от чужди източници, както и анонимно, от чуждестранни агенти и лица на възраст под 16 години, предава РИА Новости.

Съответният документ е публикуван на официалния интернет портал за правна информация. В него се посочва, че това ще гарантира прозрачност в дейността на организаторите на публични събития.

Под чужди източници се разбират чужди държави, организации и граждани, както и международни организации и движения. Анонимни дарители са:

- лица, които не са посочили в документа за плащане нито една от следните данни: фамилия, име, бащино име, адрес на пребиваване;

- юридически лица, за които в документа за плащане за дарение не е посочена някоя от следните данни: идентификационен номер на данъкоплатеца, име, банкови данни;

- всеки, който е въвел невярна информация.

Законът също така изяснява, че в уведомлението за провеждането на публично събитие трябва да се посочат данните за банковата сметка на организатора на събитието, използвана за събиране на средства, ако прогнозният брой на участниците надхвърля 500 души. Всички средства за организиране на такова мероприятие трябва да бъдат преведени само по банков път по посочената в известието банкова сметка и открита в руска банка.

След провеждането на публичното събитие организаторът трябва да се отчете на местната власт, издала разрешението за събитието, включително и средствата и имуществото, изразходвани за него. От своя страна органът на местната власт трябва да изпрати този доклад на Министерството на вътрешните работи.

Коментари

Задължително поле